Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství

Title: Duchovní krize jako důsledek akademické socializace do vědeckého studia náboženství
Variant title:
  • Spiritual crisis as a result of academic socialization into the scientific study of religions
Author: Vrzal, Miroslav
Source document: Religio. 2019, vol. 27, iss. 1, pp. [69]-98
Extent
[69]-98
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article is focused on the individual spiritual crisis of one Religious Studies student as a case study of the tension between this field of study and one's own religious/spiritual identity. From a social constructivist perspective, Religious Studies is seen as a specific subworld with its own knowledge and rules which are internalized by students during their academic socialization process. As the text argues, academic socialization into Religious Studies also has a significant impact on the students' construction of their religious/spiritual identity. The analysis shows that spiritual crisis was stimulated by these factors: 1) the disintegration of the spiritual bricolage in relationship to the knowledge gained in Religious Studies; 2) the internalization of the scientific rationalization of religions and disenchantment in everyday life; and 3) the secularization of the Religious Studies students' identity and the privatization of their personal religious/spiritual identity. To decrease this tension, the text, inspired by Jürgen Habermas' conception of rational discussion in the public institutional space, proposes a shift from secular academic socialization to post-secular academic socialization. This means the direct integration of religious/spiritual identities into the academic socialization process and a shift from the Weberian conception of objectivity to the Latourian one regarding the ideal-typical construction of the scholar in the Religious Studies subworld.
Note
Text vznikal a byl zaslán do recenzního řízení v době sepisování dizertační práce, přičemž měl být její plánovanou součástí. Jednotlivé části studie jsou tedy v rozšířené a upravené podobě zároveň zahrnuty v dizertační práci Miroslav Vrzal, Vliv akademické socializace do studia religionistiky na náboženskou/spirituální identitu studujících [rukopis dizertační práce], Brno: Masarykova univerzita 2018. Revize textu v recenzním řízení byla dokončena až po odevzdání dizertační práce.