Hans Bruckmüller: Mahlerův současník a osobnost německého hudebního života na Moravě

Title: Hans Bruckmüller: Mahlerův současník a osobnost německého hudebního života na Moravě
Variant title:
  • Hans Bruckmüller: Mahler's contemporary and a personality of German musical life in Moravia
Author: Pivoda, Ondřej
Source document: Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 2, pp. 29-51
Extent
29-51
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The research of the Hans Bruckmüller's (1862–1940) estate in the Department of the History of Music of the Moravian Museum has enabled this study to elaborate and describe in more detail the life and work of this composer (pupil of Franz von Suppé and Anton Bruckner), zither player, pianist, choirmaster and organizer of German musical life in Jihlava, Litovel and Brno. Bruckmüller is also widely remembered as one of the Jihlava contemporaries of the young Gustav Mahler. In Bruckmüller's estate, a typescript of recollections of Gustav Mahler was newly discovered, which Bruckmüller read on the Brno Radio on 3 January 1931. It also reflects on Bruckmüller's and Mahler's joint music-making and Mahler's relationship towards women at that time.
Note
Článek vznikl na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (DKRVO, MK000094862).
References
[1] Archiv města Brna, Fond A 1–59, Sčítání lidu 1850–1910, Sčítání z roku 1900, Parkstrasse 20. Dostupné z: http://digiarchiv.brno.cz

[2] Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin hudby: př. č. 10/2022, pozůstalost Hanse Bruckmüllera.

[3] Moravský zemský archiv, Fond E 67 – Sbírka matrik 1579–1949 (1951), Farní matriky Jihlava – Sv. Jakub: Geburtsbuch 1859–1863, sign. 6417.

[4] Moravský zemský archiv, Fond E 67 – Sbírka matrik 1579–1949 (1951), Geburts-Buch 1864–1868, Sign. 6418.

[5] Moravský zemský archiv, Fond E 67 – Sbírka matrik 1579–1949 (1951), Sterbebuch – Úmrtní kniha 1876–1884, sign. 6520.

[6] Státní oblastní archiv v Třeboni, Sbírka matrik Jihočeského kraje 1587–1930 (1952), Farnost církve římskokatolické Nový Rychnov f.ř.k., Matrica copulatorum 1816–1859, i. č. 3891, poř. č. 18.

[7] Státní okresní archiv Jihlava, Fond Archiv města Jihlava od r. 1849, Sčítání lidu 1869, 1880, i. č. 53: ka. 22, 24; i. č. 59: ka. 34. Dostupné z: https://www.mza.cz/scitacioperaty/.

[8] Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, Fond Sbírka matrik Severomoravského kraje (1571–1949), farní matriky Litovel, Trauungs-Matrik 1879–1932, inv. č. 11696. Dostupné z: https://digi.archives.cz/da/index.jsp.

[9] BAJGAROVÁ, Jitka. Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření "hudebního obrazu" města 1860–1918. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.

[10] BRUCKMÜLLER, Hans. Aus Gustav Mahlers Jugendzeit. Igel-Land: Mitteilungen für Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel: Beilage des "Mähr. Grenzboten", Dezember 1932, Folge 33 (2. Buch).

[11] BRUCKMÜLLER, Hans. Erinnerung an meine Mutter. Morgenpost 73, 8. 5. 1938, č. 126, s. 6.

[12] Brünner Morgenpost: Beilage zur Brünner Zeitung, 10. 9. 1868, č. 208, s. 842.

[13] Brünner Morgenpost: Beilage zur Brünner Zeitung, 19. 2. 1893, č. 41, s. 2.

[14] Brünner Zeitung, 4. 1. 1886, č. 2, s. 1.

[15] "Café Gabesam", in: Wien Geschichte Wiki, dostupné z: https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Café_Gabesam [cit. 18. 2. 2021].

[16] Der Kaiser beim Liszt Konzert im Salon Andrassy. Neuigkeits Welt-Blatt, 9. 4. 1879, č. 82, s. 4.

[17] Deutscher Bühnen-Almanach, Berlin: A. Heinrich, 1854.

[18] Deutscher Bühnen-Almanach 35. Berlin: A Entsch, 1871.

[19] Deutscher Bühnen-Almanach 36. Berlin: A Entsch, 1872.

[20] Dreissigstes Programm des k. k. Staats-Ober-Gymnasiums zu Iglau: Veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1879–80. [Iglau]: Selbstverlag des Gymnasiums, [1880].

[21] Ein ehemaliger Zahlmarqueur vom Gabesam†. Neuigkeits Welt-Blatt, č. 12, 15. 1. 1893, s. 3.

[22] FISCHER, Theodor. Das Musikleben Iglaus im 19. Jahrhundert. In: Zeitschrift des Deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens 36, 1934, č. 4, s. 105–116.

[23] GONDA, Radim. Majitelé a obyvatelé domů č. 14, 15 a 16 na současném Masarykově náměstí v Jihlavě. In: Vlastivědný sborník Vysočiny: Oddíl věd společenských 20 (2017), s. 111–112.

[24] HEIDENREICH C. Hans Bruckmüller †. Tagesbote aus Mähren und Schlesien 90, 6. 2. 1940, č. 30, s. 5.

[25] HLAVÁČEK, Petr. Hudba v moravských spolcích do roku 1918 [online]. Dostupné z: http://spolky.petr-hlavacek.cz/.

[26] Hofmeister XIX [online]. Royal Holloway, University of London, ©2007. [cit. 2022-11-08]. Dostupné z: https://hofmeister.rhul.ac.uk/.

[27] HOLLÄNDER, Hans. Gustav Mahler's jeugd. De Muziek 3, 1929, č. 5, s. 212–217.

[28] HŮRKOVÁ, Ludmila. Horácké divadlo. In: Databáze divadelní architektury [online]. Institut umění – Divadelní ústav, Praha. [cit. 2022-08-19]. Dostupné z: https://www.theatre-architecture.eu/cs/db/?theatreId=21.

[29] ILLING, Theodor. Vereinschronik 1882–1907. In: Festschrift anläßlich des 25jährigen Jubiläumsfestes des "I. Iglauer Zitherkranz" in Verbindung mit dem IV. Kongress de Österr. Zitherbundes am 21. und 22. September 1907. Iglau: Verlag des Vereines, [1907], s. 9–24.

[30] JAROŠ, Zdeněk. Mladý Gustav Mahler a Jihlava. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1994.

[31] KELLER, Otto. Franz von Suppé: Der Schöpfer der Deutschen Operette. Leipzig: Richard Wöpke, 1905.

[32] Klagenfurter Zeitung, 22. 2. 1868, č. 44 s. 174.

[33] de LA GRANGE, Henry-Louis. Gustav Mahler. Praha: Argo, 2018.

[34] de LA GRANGE, Henry-Louis. Mahler: Volume One. New York: Doubleday & Company, Inc., 1973.

[35] Lidové noviny 4, 23. 12. 1896, č. 295, s. 3.

[36] Mährisch-schlesischer Correspondent 33, 11. 1. 1893, č. 8, s. 3.

[37] Neue Freie Presse, 5. 9. 1867, č. 1082, s. [7].

[38] NICULICĂ, Alis. Teatrul german din Cernăuţi (1803-1923). Codrul Cosminului 11, 2005, s. 65–73.

[39] RANÓ, Maria. Hans Bruckmüller. Eine Biographie. Igel-Land. Mitteilungen für Heimatkunde in der Iglauer Sprachinsel 3, ž1938, č. 29 (April), s. [113]–114. Beilage des "Mähr. Grenzboten".

[40] Sonntags-Blatt für Gewerbe, Industrie, Handel und geselliges Leben, 17. 1. 1858, č. 3, s. 3.

[41] Sonntags-Blatt für Gewerbe, Industrie, Handel und geselliges Leben, 26. 9. 1858, č. 39, s. 6.

[42] Sonntags-Blatt für Gewerbe, Industrie, Handel und geselliges Leben, 2. 8. 1863, č. 31, s. 1.

[43] Sonntags-Blatt für Gewerbe, Industrie, Handel und geselliges Leben, 11. 10. 1863, č. 41, s. 7.

[44] Süddeutsche Post 3, 19. 9. 1869, s. 471.

[45] SVĚRÁK, Vlastimil. Počátek cesty: Gustav Mahler a Jihlava v archivních pramenech. 2., dopl. a upr. vyd. Jihlava: Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava, 2012.

[46] WESSELY, Katharina. Theater der Identität: Das Brünner deutsche Theater der Zwischenkriegszeit. Bielefeld: transcript Verlag, 2011.

[47] W. F. M. Deutschmährische Lebensbilder. Hans Bruckmüller. Deutschmährische Heimat 11, 1925, č. 11–12, s. 278–279.

[48] Wiener Allgemeine Zeitung, 9. 4. 1881, č. 399, s. 15.

[49] WILLNAUER, Franz (ed.). Gustav Mahler: "In Eile – wie immer!": neue unbekannte Briefe. Wien: Paul Zsolnay Verlag, 2016.

[50] Zweiundzwanzigstes Programm des k.k. Obergymnasiums zu Iglau im veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1872. [Iglau]: [Selbstverlag des Gymnasiums], [1872].