Franz Kautny (1788-1836): the owner of musical manuscripts from the Jasna Góra collection

Title: Franz Kautny (1788-1836): the owner of musical manuscripts from the Jasna Góra collection
Source document: Musicologica Brunensia. 2023, vol. 58, iss. 1, pp. 125-150
Extent
125-150
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Among the preserved music documentation in the Pauline archives at Jasna Góra there is a number of manuscripts that attract the attention of researchers due to the entry on the title page: Kautny manu propria. Paweł Podejko, who is a researcher of the Jasna Góra collection and the creator of its thematic catalogue, connected the aforementioned record with Franz Kautny, a cantor in the parish church of St. Mary Magdalene in Nový Rousínov near Brno. In 1836 the Jasna Góra conductor Leopold Mężnicki obtained the music collection belonging to Kautny for his chapel and then included it in the repertoire performed by his ensemble. The documentation is one of the testimonies of the close ties that the Pauline monastery in Częstochowa maintained with the Moravian lands in the 18th and early 19th centuries. 130 manuscripts from Nový Rousínov has not been the subject of separate musicological research yet, although the provenance of the majority of its works has been established by Paweł Podejko. The aim of this article is to present the life and work of Franz Kautny, who is depicted mainly as a teacher (a cantor) in the Czech musicological literature. The results of the presented research conducted in the Moravian and Polish archives deepen our knowledge of Kautny, who was the owner of a music collection, a copyist, an active educator and a composer.
References
[1] Archiwum oo. Paulinów na Jasnej Górze (AJG), cat. no. 182, Catalogus Notarum que tum in Archivo tum in Choro asservantur compositus cura A. Rndi Pris Eusebii Rejmann Prioris Clari Montani A. Dni 1898, ms.

[2] PL-CZ II-212, Anonym, Offertorium in C.

[3] PL-CZ II-305, Anonym, Regina coeli in C.

[4] PL-CZ III-335, John, Jacob, Offertorium in C.

[5] PL-CZ III-417, Lohelius, Joannes, Offertorium in a.

[6] PL-CZ III-581, Ryba, Jakub Šimon Jan, 2 Ariae in A, Es.

[7] PL-CZ III-626, Schiedermayr, Johann Baptist, Missa in Es.

[8] PL-CZ III-627, Richter, Franz Xaver, 2 Gradualia in G, B.

[9] PL-CZ III-663, Stross, Karel, Missa in D.

[10] PL-CZ III-677, Vitásek, Jan Nepomuk August, Missa in C.

[11] PL-CZ III-964, Gravani, Peregrinus, Vesperae in C.

[12] Diecézní archiv Biskupství brněnské, FA-Rousínov, cat. no. 19, Kniha kostelních účtů [1805–1866], ms.

[13] Diecézní archiv Biskupství brněnského, FA-Rousínov cat. no. 15, Inventarium [1808–1888], ms.

[14] Diecézní archiv Biskupství brněnské, FA-Slavkov, cat. no. 37, Verzeichniss [1816–1830], ms.

[15] MZA Brno, Metrics Bzenec, cat. no. B II 5148, Matrica Baptizatorum Ecclesiae Bzenecensis [1722–1775], ms.

[16] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. III.13121, Matrica Parochia Austerlicensis Continens Nomina Baptizatorum Inchoata [1738–1778], ms.

[17] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. IV(III).13136, Matrica Parochia Austerlicensis Nomina Copulatorum [1779–1793], ms.

[18] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. IV.13122, Matrica Parochia Austerlicensis Nomina Baptisatorum [1779–1793], ms.

[19] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. 13123, Geburtsbuch der Austerlitzer Pfarr [1794–1820], ms.

[20] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. IV.13148, Matrica Parochia Austerlicensis Nomina Defunctorum [1779–1793], ms.

[21] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. V.13149, Sterb Reqiester der Austerlitzer Pfarr [1794–1836], ms.

[22] MZA Brno, Metrics Austerlitz, cat. no. IV.13137, with. title., [1794–1820], ms.

[23] MZA Brno, Metrics Rousínov, cat. no. II.13058, Gebűrstbuch. Neurauschnitz, [1784–1852], ms.

[24] MZA Brno, Metrics Rousínov, cat. no. II.13064, Trauungsbuch Rauschnitz, [1784–1868], ms.

[25] MZA Brno, Metrics Rousínov, cat. no. I.13057, Matrica Ecclesia Neo:Rausniccesis ab Anno 1697 Fundati Parochi Lori [1697–1784], ms.

[26] MZA Brno, Matriken Abschrift der im Markte Neu. Rausnitz und dem eingepfarrten Dorfe Kraušchek Getreuiten, Geborenen und Gestorbenen im Jahre 1820, ms.

[27] MZA Brno, Metrics Rousinovec, cat. no. V.13083, Geburstagbuch des Dorf Alt Rauschnitz, [1784–1816], ms.

[28] MZA Brno, Metrics Prusinovice, cat. no. 8299, Sterbregister der Gemainde Prussinowitz seit der Jahre 1845 [1845–1903], ms.

[29] MZA Brno, Metrics Královopolské Vážany, cat. no. III 12663, Gebůrstbůch, [1784–1819], ms.

[30] MZA Brno, Metrics Oslavany, cat. no. VII 1507, Trauungsbuch, [1806–1823], ms.

[31] MZA Brno, Státní okresní archiv Vyškov (Slavkov), Národní škola Rousínov, sign. I Pamětní kniha [1824–1872], ms.

[32] Slezské zemské muzeum, cat. no. A 1741, Anonymus, Pange lingua in G.

[33] The Church of Resurrection of Jesus Christ, Slavkov u Brna, Franz Kautny, 2 Pange lingua.

[34] HAVELKA, František, "Johann Leopold Kunerth a klapková trumpeta", in Hudební nastroje, t. 23 (2), Hradec Králové 1986.

[35] HELFERT, Joseph Alexander, Die Gründung der österreichischen Volksschule durch Maria Theresia, F. Tempsky, Praga, 1860.

[36] HELMUT, Lorenz, "Domenico Martinelli – italský barokní architect ve střední Evropě" in Domenico Martinelli – Tvář génia barokní architektury/Genie der Barockarchitektur, Město Rousínov, Rousínov 2006.

[37] HLAVÁČEK, Petr, "Hudba v chrámu Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna do poloviny 20. století", in Hudba v Olomouci a na střední Moravě II. Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru, Eva Vičarová (red.), Univerzita Palackého, Olomouc, 2008.

[38] HLAVÁČEK, Petr, Kantoři na Vyškovsku, Mětské kulturní středisko ve Vyškově, Vyškov 2004.

[39] HLAVÁČEK, Petr, Střípky z minulosti Miloticka (19. století), in Jižní Morava : vlastivědný časopis / Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Roč. 50, sv. 53 (2014).

[40] KRAMÁŘOVÁ, Helena, "Brněnský Regenschori Peregrin Gravani (1732 – 1815) prismatem mikrohistorického bádání", in Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín V. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie Bratislava 28. – 29. novembra 2018, Bratislava 2021.

[41] KROUPA, Jiří, "Stavitelé Martinelliho okruhu a Rousínov", in Domenico Martinelli – Tvář génia barokní architektury/Genie der Barockarchitektur, Město Rousínov, Rousinov 2006.

[42] KUBEŠ, Jiři et al., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Nakladelství Lidové noviny, Praha 2018.

[43] KYAS, Vojtěch, Průvodce po archivních fondech II Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea (Přírůstky za léta 1971 - 2001 a doplňky). MZM Brno 2007

[44] LIČMAN, Alois "Slavkovský Okres", in Vlastivěda Moravská, Musejní spolek, Brno, 1921.

[45] LUDVOVÁ, Jitka, a kol., Hudební divadlo v českých zemích - osobnosti 19. století. Česká divadelní encyklopedie, Praha 2006.

[46] MĚŘIČKOVÁ, Daniela, Analýza prostředí vesnické školy v 19. století na Českomoravské vysočině, Univerzita Karlova v Praze 2014 (master thesis).

[47] PODEJKO, Paweł, "Dzieła kompozytorów czeskich w repertuarze kapeli jasnogórskiej", in Muzyka Czechosłowacka XX wieku. Materiały z sesji, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1974.

[48] PODEJKO, Paweł, Kapela wokalno-instrumentalna paulinów na Jasnej Górze, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, 1977 .

[49] PODEJKO, Paweł, Katalog tematyczny rękopisów i druków muzycznych kapeli wokalno-instrumentalnej na Jasnej Górze, Wyd. oo. Paulinów, Kraków 1992 (= Studia Claromontana 12).

[50] SEHNAL, Jiří, Figurální mše na Moravě od 17. století do současnosti. Moravská zemská knihovna v Brně, 2020.

[51] STRAKOVÁ, Theodora, SEHNAL, Jiří, PŘIBÁŇOVÁ, Svatava, Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského musea v Brně. MZM Brno, 1971.

[52] SKOŘEPOVÁ, Markéta, "Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník", in Opera Historica, No. 21 (2), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020.

[53] STODŮLKOVÁ, Marta, Franz Karl Müller (1729 - 1803) a jeho chrámové árie, Masarykova univerzita, 2007, [master thesis].

[54] SZPAK, Jacek, "Bohemian Crown subjects in Polish province of the Order of St. Paul in 18th century", in Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, Uniwersytet Ostrawski, Ostrava, 2019, cz. 1.

[55] TICHÝ, Vlastimil, "Kubitschek Adalbert", in Český hudební slovník osob a institucí, https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=2965.

[56] TROJAN, Jan, František Sušil – Hudebník, in Český Lid, nr 6 (55), Brno, 1968.

[57] TROJAN, Jan, Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17–19 stoleti, Muzejní a Vlastivědná Společnost v Brně, Brno, 2000.

[58] VYCHODIL Pavel, František Sušil. Životopisný nástin, Brno, 1898.