International committee for museums and collections of science and technology – CIMUSET ICOM : past activities and prospects for future direction (including in the context of Czech technical museums and activities)

Title: International committee for museums and collections of science and technology – CIMUSET ICOM : past activities and prospects for future direction (including in the context of Czech technical museums and activities)
Source document: Museologica Brunensia. 2023, vol. 12, iss. 2, pp. 20-26
Extent
20-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article summarizes information about the International Committee for Museums and Collections of Science and Technology CIMUSET, which is one of the oldest independent professional units within the organizational structure of ICOM. It focuses on changes in the concept and goals of CIMUSET in the past, specific activities and projects, but also the vision of further development. The aim of the authors of the contribution is also to draw attention to the possibility of getting involved in the activities of this committee, because the issue of preserving and using the cultural heritage of science and technology is a matter of a much wider spectrum of museum and memory institutions, not only specialized museums and science centres.
Článek shrnuje informace o Mezinárodním výboru pro muzea a sbírky vědy a techniky CIMUSET, který patří k nejstarším samostatným odborným jednotkám v rámci organizační struktury ICOM. Zaměřuje se na proměny koncepce a cílů CIMUSET v minulosti, konkrétní aktivity a projekty, ale též vize dalšího rozvoje. Cílem autorek příspěvku je též upozornit na možnost zapojit se do činnosti tohoto výboru, neboť problematika zachování a využití kulturního dědictví vědy a techniky je záležitostí mnohem širšího spektra muzejních a paměťových institucí, nejen specializovaných muzeí a science center.
Note
This article was produced based on the institutional support of the long-term conceptual development of the Technical Museum in Brno research organisation provided by the Czech Ministry of Culture.
References
[1] Activity reports ICOM CIMUSET 2016–2021.

[2] Minutes of the meeting ICOM CIMUSET 2016–2021.

[3] CIMUSET. ICOM International Committee for Museums and Collections of Science and Technology [online]. Paris: ICOM, 2023 [accessed 2023-08-24]. Available from www: https://cimuset.mini.icom.museum/.

[4] GILBERTOVÁ, Marie (ed.). Technical Museums as Guardians and Educators: Proceedings of the CIMUSET Conference 6.–10. 6. 2011 held at the Technical Museum in Brno, Czech Republic. Brno: Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 978-80-86413-88-4.

[5] KIRSCH, Otakar, Lenka MRÁZOVÁ and Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology: The context of museological thinking in the second half of the 20th century. In TZORTZAKI, Delia and Stefanos KERAMIDAS (eds.). Theory of Museology: Main Schools of Thought 1960–2000. Athens: The Norwegian Institute at Athens, 2021, pp. 95–118. Papers and monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 13. ISBN 978-618-85360-3-6.

[6] La recherche fondamentale au service de la société – Basic research for the benefit of society. In CNRS: The French National Centre for Scientific Research [online]. [accessed 2023-08-24]. Available from www: https://www.cnrs.fr/fr.

[7] Museums & Environmental Concerns, New Insights. 48th Conference of CIMUSET. Tehran: ICOM-CIMUSET, 2022.

[8] Our aims. In CIMUSET. ICOM International Committee for Museums and Collections of Science and Technology [online]. Paris: ICOM, 2023 [accessed 2023-08-24]. Available from www: https://cimuset.mini.icom.museum/about-us/our-aims/.

[9] ROSENFELD-COHEN, Marie and Pavla STÖHROVÁ. Identifikace a interpretace materiálové, technologické a funkční podstaty muzejního sbírkového předmětu jako výchozí bod pro další muzejní činnosti. Museologica Brunensia, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 39–46. ISSN 1805-4722. https://doi.org/10.5817/MuB2020-2-5

[10] STÖHROVÁ, Pavla (ed.). Technické muzeum v Brně 1961–2021. Šedesát let Technického muzea v Brně. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021. ISBN 978-80-87896-96-9.

[11] Technical Heritage and Cultural Identity. 45th Conference of CIMUSET. Rabat: ICOM-CIMUSET, 2018. ISBN 978-92-9012-444-3.

[12] Traditions for a Sustainable Future. 47th Conference of CIMUSET. Kyoto: ICOM-CIMUSET, 2020. ISBN 978-2-491997-08-3.

[13] WorkLab: The International Association of Labour Museums [online]. [accessed 2023-08-24]. Available from www: https://worklab.info/.

[14] VALENTE, Maria Esther Alvarez (ed.). Museum of Science and Technology. Interpretations and Activities to the Public. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), 2007. ISBN 978-85-60069-10-1.

[15] 50th Conference of CIMUSET Seoul 2023 [online]. Seoul: HANcompany and CIMUSET, 2023 [accessed 2023-08-24]. Available from www: https://cimusetseoul2023.com/.