Żywioły utkane z języka

Title: Żywioły utkane z języka
Source document: Opera Slavica. 2023, vol. 33, iss. 3, pp. 83-88
Extent
83-88
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Brzuska-Kępa, Alina. W kręgu istnienia : topika rytmu życia w poezji Marii Konopnickiej. Siedlce: WN IKRiBL, 2022. 230 s. ISBN 9788366597648.
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BRZUSKA-KĘPA, A.: W kręgu istnienia. Topika rytmu życia w poezji Marii Konopnickiej. Siedlce, 2022.

[2] BUDREWICZ, T.: Językowy obraz drogi w poezji Konopnickiej. Kraków, 2002.

[3] BUDREWICZ, T.: Konopnicka. Szkice historycznoliterackie. Kraków, 2000.

[4] CIEŚLIKOWSKA, T.: Po co Homer? In: BRODZKA, A., SARNOWSKA-TEMERIUSZ, E. (eds): Topika antyczna w literaturze polskiej XX w. Wrocław–Warszawa–Kraków 1992.

[5] CIRLOT, J. E.: Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków, 2000.

[6] DŁUSKA, M.: O poezji Konopnickiej. In: Studia i rozprawy, t. 2. Kraków, 1970.

[7] KONOPNICKA, M.: Poezje, t. 1–8. Wydanie zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Słowo wstępne H. Sienkiewicza. Warszawa, [1915–1916].

[8] SZYPOWSKA, M.: Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa, 1990.

[9] ZELECH, W.: Statystyczna struktura językowa poezji Marii Konopnickiej. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, 1997, z. 192.