[Gajdošíková Šebetovská, Michaela. Veles: slovanské božstvo ve srovnávací perspektivě]

Title: [Gajdošíková Šebetovská, Michaela. Veles: slovanské božstvo ve srovnávací perspektivě]
Author: Dynda, Jiří
Source document: Religio. 2024, vol. 32, iss. 1, pp. 241-245
Extent
241-245
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Gajdošíková Šebetovská, Michaela. Veles: slovanské božstvo ve srovnávací perspektivě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2023. 190 s. ISBN 978-80-7465-594-4.
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.