Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka

Title: Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka
Variant title:
  • Immigration from interwar Czechoslovakia to Voyvodovo, or: Karel Konupka, the Czech of Voyvodovo
Author: Jakoubek, Marek
Source document: Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. [57]-66
Extent
[57]-66
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article presents an annotated collection of the memoirs of Miroslav Konupka (*1945), son of Karel Konupka (1906-1979), who was one of the only two Czechs who came to live in the Bulgarian "Czech" village of Voyvodovo as "foreigners", from Czechoslovakia. After having arrived here in 1931, K. Konupka established himself as the village saddler and prospered. However, in 1941, as a foreign citizen, he was forced to leave Bulgaria and return to the Protectorate of Bohemia and Moravia, never to come back to Voyvodovo. Within the context of studies of Voyvodovo, the example of K. Konupka represents a heretofore undescribed type of migration: from "the mother state" to a community of compatriots. M. Konupka's memoirs are supplemented with explanatory notes and a brief concluding analysis of their contents.
Text přináší komentovanou edici vzpomínek Miroslava Konupky (nar. 1945), syna Karla Konupky (1906-1979), jednoho, z pouze dvou Čechů ve Vojvodovu, kteří se do této obce přistěhovali z Československa (druhým z nich by vojvodovský řezník Josef Skládal). Po příchodu do Vojvodova se zde K. Konupka etabloval jako sedlář a dařilo se mu. V roce 1941 byl však jako cizí státní příslušník státní mocí donucen Bulharsko opustit. V kontextu vojvodovských studií představuje případ K. Konupky dosud nepopsaný typ migrace - migrace z "mateřského státu" do krajanské komunity. Právě tento moment činí jeho případ zajímavý i na obecné rovině. Vzpomínky K. Konupky jsou průběžně doprovázeny vysvětlujícími poznámkami a na závěr doplněny krátkou analýzou.
References
[1] BUDILOVÁ, L. J. (2011) Pro víru nebo za půdou? Několik poznámek k migračním motivacím bulharských Čechů. In: L. Budilová - G. Fatková - L. Hanuš - M. Jakoubek - M. Pavlásek (Eds.) Balkán a migrace: Na křižovatce antrapologických perspektiv. Plzeň: AntropoWeb, s. 17-35.

[2] BUDILOVÁ, L. J. (2013) Vojvodovo: Dějiny jed(i)né české obce v Bulharsku. In: G. Fatková - L. J. Budilová - M. Jakoubek - J. Močičková - R. Močička - R. Maglia (Eds.) Vojvodovo: historicko-etnografická ohlédnutí. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, s. 31-49.

[3] ČÍŽKOVÁ, B. (2010) Historie rodu Čížkových a Karbulových. In: M. Jakoubek (Ed.) Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. 282-299.

[4] JAKOUBEK, M. (2010a) Sesek: zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid, roč. 97, č. 2, s. 35-50.

[5] JAKOUBEK, M. (2010b) Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

[6] JAKOUBEK, M. (2010c) Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů. Lidé města, roč. 12, č. 4, s. 527-567.

[7] JAKOUBEK, M. (2011) "Cesta do Prahi" vojvodovského Čecha Petra Dobiáše (Příspěvek ke studiu přesídlení vojvodovských Čechů z Bulharska do Československa v letech 1949-1950). In: L. Budilová - G. Fatková - L. Hanuš - M. Jakoubek - M. Pavlásek (Eds.) Balkán a migrace: Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň: AntropoWeb, s. 91-109.

[8] JAKOUBEK, M. (2012) Vojvodovo: Historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).

[9] JAKOUBEK, M. (2013) Vojvodovo: edno nepoznato česko selo v Balgarija. Sofija: Paradigma.

[10] KLEPÁČEK, P. (2011) Vzpomínání a vyprávění o Vojvodovu. In: M. Jakoubek (Ed.) Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. 165-214.

[11] KOLEV, K. (2015) Antropolozi ot Čechija izsledvat balgarsko selo. Dostupný z: http://www.desant.net/show-news/33725/

[12] NECOV, N. P. (2006) Dějiny Vojvodova. In: M. Jakoubek - Z. Nešpor - T. Hirt (Eds.) Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň: Občanské sdružení Vojvodovo ve spolupráci se studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, s. 27-89 (z bulharštiny přeložil Marek Jakoubek a Temenužka Křivánková).

[13] MICHALKO, J. (1936) Naši v Bulharsku: Pádesiat rokov ich života, práce, piesne a zvykov. Myjava: Knihtlačiareň Daniela Panického.

[14] POPOV, B. (2010) Vzpomínky na život Čechů, kteří žili ve vsi Vojvodovo, Vračansko, Bulharsko. In: M. Jakoubek (Ed.) Vojvodovo: etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), s. 254-270.

[15] ŠTRBKA, M. (2013) Kusé vzpomínky na Vojvodovo. In: G. Fatková - L. J. Budilová - M. Jakoubek - J. Močičková - R, Močička - R. Maglia (Eds.) Vojvodovo: historicko-etnografická ohlédnutí. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, s. 82-151.