České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy

Title: České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy
Variant title:
  • Czech life and institutions in teaching south Slavic languages for Czechs
Source document: Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. [5]-10
Extent
[5]-10
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This contribution is devoted to one aspect of teaching South Slavic languages that is relatively overlooked at Czech universities. Although these courses generally do sufficiently cover traits specific to the environment of a studied language, the same cannot be said for the daily life and institutions of their own, Czech environment. And yet in practice, superb knowledge of these matters and the ability to readily express them in a foreign language are demanded of translators and interpreters very frequently.
Příspěvek se věnuje jednomu z relativně opomíjených aspektů výuky jihoslovanských jazyků na českých univerzitách. V kurzech bývá zpravidla věnována dostatečná pozornost specifikům prostředí studovaného jazyka, ale jen omezený prostor dostávají reálie výchozího, tedy českého prostředí. Výborná znalost českých reálií a schopnost je pohotově převést do cizího jazyka přitom bývá v překladatelské a tlumočnické praxi velmi často vyžadována.
References
[1] HEJWOWSKI, K. (2007) Kognitywnokomunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14336-7.

[2] KOTÍKOVÁ, H. (2013) Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4603-6.

[3] KOZÁR, A. (2011) Reálie v učebnicích slovinštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, s. 128-133.

[4] LIPIŃSKI, K. (2006) Vademecum tłumacza. Kraków: Idea. ISBN 83-88181-50-5.

[5] MÜGLOVÁ, D. (2013) Komunikace, tlumočení, překlad aneb Proč spadla Babylonská věž? Nitra: Enigma. ISBN 978-80-8133-025-4.

[6] ZEMAN, P. (2014) Bulharské reálie v českých učebnicích bulharštiny. In Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5.-1. 6. 2013. Brno: Porta Balkanica, s. 687-694.