Výzkum bulharských komunit ve střední Evropě

Title: Výzkum bulharských komunit ve střední Evropě
Variant title:
  • A survey of Bulgarian communities in Central Europe
Source document: Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. [26]-31
Extent
[26]-31
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In this work, we provide an overview of the scientific interests of Bulgarian anthropology, ethnology and folklore studies in recent decades, particularly with regards to research on Bulgarian communities in Central Europe — Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Austria and Poland. The results of several published research works are summarized and presented. The text aims to formulate the set of typological characteristics that define the Bulgarian emigrant in Central Europe.
Práce nabízí pohled na vědecký zájem bulharské antropologie, etnologie a folkloristiky v posledních desetiletích o bulharské komunity ve Střední Evropě, konkrétněji v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Polsku. Analyzovány jsou konkretní badatelské výsledky ve formě vědeckých publikací v Bulharsku a v cizině. Na konci příspěvku je formulován specifický typ bulharského emigranta ve Střední Evropě, který nese typologické charakteristiky.
References
[1] ANTOVA, S. "Tuk živeem, tukašen chljab jadem". Etnokulturnata identičnost na balgarite v Slovakija. Sofia: Paradigma, 2007.

[2] Bălgari v Slovakija. Etnokulturni charakteristiki i vzaimodejstvija. Terenno izsledvane. Ed. N. Raškova, V. Penčev. Sofija: Prof. Marin Drinov, 2005.

[3] Bulhari na Slovensku. Etnokultúrne charakteristiky a súvislosti. Štúdie. Ed. E. Krekovičová, V. Penčev. Bratislava: Veda, 2005.

[4] Bălgarija i Ungarija – etnokulturni tradicii i săvremennost. Ed. N. Raškova. Bălgarski folklor, 1, 2011.

[5] Bălgarskata obštnost v Avstrija: istoričesko, lingvistično i etnoložko izsledvane. Ed. S. Joveva-Dimitrova, A. Kočeva, V. Penčev. Tom 1. Sofia: DABČ, 2011.

[6] GANEVA-RAJČEVA, V. Bălgarite v Ungarija: problemi na kulturnata identičnost. Sofija: Prof. Marin Drinov, 2004.

[7] GERGOVA, L. Etničeski stereotipi văv vsekidnevnata kultura. Sofija: Paradigma, 2013.

[8] JOVEVA-DIMITROVA, S. Modeli na integracija na bălgarite v Sredna Evropa. Sofija: Multiprint, 2013.

[9] PENČEV, Vladimir. Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého. Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice. Praha: HHS, 2013.

[10] Pobratim. Bălgari po češkite zemi. Sofija: Sv. Kl. Ochridski, 1994.