Uhranutí a kletba v balkánské tradici

Title: Uhranutí a kletba v balkánské tradici
Source document: Porta Balkanica. 2011, vol. 3, iss. 1-2, pp. 64-71
Extent
64-71
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Uhranutí a kletba zaujímají specifické postavení mezi jevy duchovní kultury. Příspěvek se zabývá obecnými rysy a etnolingvistickými aspekty těchto dvou jevů v balkánské kulturní tradici. Zároveň představuje kletby jako zvláštní frazeologický problém v balkánské lingvistice.
The evil eye and curse occupy a special place among phenomenons of spiritual culture. This article deals with common attributes and ethnolinguistical aspects of these two phenomenons in the cultural traditions of Balkans. It also presents the curses as specific phraseological problem in Balkan linguistics.