Antika v baroku – kulisa nebo živý pramen? Antická tradice v barokní době a její využití na příkladu barokních slavností v cisterciáckém klášteře ve Žďáře

Title: Antika v baroku – kulisa nebo živý pramen? Antická tradice v barokní době a její využití na příkladu barokních slavností v cisterciáckém klášteře ve Žďáře
Author: Kysučan, Lubor
Source document: Graeco-Latina Brunensia. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. [95]-109
Extent
[95]-109
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the use of classical tradition in the literary level of baroque festivities on the example of two festivities held in the Cistercian monastery of Žďár. The introductory discussion on the role of classical tradition in the Latin literature of baroque Czechia and Moravia is followed with analysis of selected Latin texts including description of two respective festivities, illustrating the reception of ancient mythology and history, classical literary forms and occurence of quotations of ancient authors. The attention is also paid to the way, how these ancient motifs are used for the allegorical mediation of the Christian content.
References
[1] Bredl, P. Sigismund. 1992. Jubilejní slavnost v bývalém cisterciáckém klášteře ve Žďáře v roce 1735. Brno.

[2] Černý, František – Scherl, Adolf – Turnovský, Evžen. 1968. Dějiny českého divadla. Praha.

[3] Herůfek, Jan. 2008. "Přirozená magie a křesťanská kabala ve filosofii G. P. della Mirandoly." Auriga, L, 55–70.

[4] Herůfek, Jan. 2010. "Reuchlinovo a Picovo pojetí křesťanské kabaly: malé přiblížení." Listy filologické, 133, 3–14.

[5] Hrabák, Josef. 1968. Les traditions antiques dans la littérature tcheque baroque. In: Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra. Praha. 116–117.

[6] Jacková, Magdalena. 2009. Antické motivy ve školských jezuitských hrách z české provincie. In: Latina v církevním a světském školství. Praha. 98–111.

[7] Kalista, Zdeněk. 1941. České baroko. Studie, texty, poznámky. Praha.

[8] Kysučan, Lubor. 2011. Antické tradice v barokní latinské literatuře Českých zemí. Olomouc.

[9] Pekař, Josef. 1990. O smyslu českých dějin. Praha.

[10] Petrů, Eduard. 1996. Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc.

[11] Rak, Jiří – Vlnas, Vít. 2001. Druhý život baroka v Čechách. In: Vlnas, Vít [Ed.] Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. stol. Praha. 235–253.

[12] Preiss, Pavel. 2001. Barokní divadlo v Čechách a jeho výtvarná stránka. In: Vlnas, Vít [Ed.] Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha. 282–310.

[13] Reynolds D. Leighton – Marshall, P. K. 1983. Texts and Transmission: A Survey of the Latin Classics. Oxford.

[14] Tichá, Zdeňka. 1974. "Antické prvky v české poezii 17. a 18. století." Listy filologické, 97, 101–108.

[15] Varcl, Ladislav. 1978. Antika a česká kultura. Praha.

[16] Villari, R. 2004. Barokní člověk a jeho svět. Praha.

[17] Bierbaum, K. Lee Et Al. "Welche Antike? Konkurrierende Rezeptionen des Altertums im Barock. 12. Jahrstreffen des Wolfenbütteler Arbeitskreise für Barockforschung. Kongress in der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel 5.–8. August 2006." [online] 2006. 05. 06 Available from URL [cit. 2012-04-08].

[18] Bureš, Ivan [Transl.]. 1946. Publius Ovidius Naso. Listy. Praha.

[19] Goold, George P. [Ed.]. 1986. Ovid, Heroides and Amores. Cambridge, Massachussetts and London.

[20] Horáková, Michaela Et Al. 2000. Nádoba zapálená. Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století. Žďár nad Sázavou.

[21] Kopecký, Milan Et Al. 1998. Žena krásná náramně. Soubor svatojanských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy. Žďár nad Sázavou.

[22] Lang, Franz. 1717. Dissertatio de actione scenica cum figuris eandem explicantibus et observationibus quibusdam de arte comica. Ingolstadt.

[23] Fairclough, Rushton H. – Goold, George P. [Ed.]. 2001. Virgil, Eclogues, Georgic, Aeneid 1–6. Cambridge, Massachussetts.

[24] Sorbelli, Tommaso [Ed.]. 1963. Ioannis Pici Mirandulae viri omni disciplinam genere conssumatissimi vita per Ioannem Franciscum illustris principis Galeotti Pici filium conscripta. Modena.

[25] Vaňorný, Otmar [transl.]. 1970. Publius Vergilius Maro. Aeneis. Praha.