Русские литературные языки

Title: Русские литературные языки
Transliterated title
Russkije literaturnyje jazyki
Source document: Durnovo, Nikolaj Nikolajevič. Введение в историю русского языка. Часть I, Источники. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty, 1927, pp. [3]-6
Extent
[3]-6
Type
Chapter
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license