Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект

Title: Синтаксис української мови : теоретико-прикладний аспект
Transliterated title
Syntaksys ukrajins'koji movy : teoretyko-prykladnyj aspekt
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
223 s.
ISBN
978-80-210-6350-1
978-80-210-6351-8 (online : pdf )
978-80-210-6352-5 (online : ePub)
978-80-210-6353-2 (online : Mobipocket)
Language
Ukrainian
Link to MU library catalogue: 986144
Subject headings
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Предмет та завдання курсу. Аспекти синтаксису. Синтаксичні одиниці | 9–12
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Синтаксис словосполучення та простого речення. Типологія синтаксичних зв'язків | 13–19
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Словосполучення як синтаксична одиниця | 20–26
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Класифікація речень | 27–33
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Просте речення. Граматична будова простого речення. Підмет і присудок як головні члени речення | 34–43
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Традицiйне вчення про другоряднi члени речення. Структура поширеного простого речення | 44–56
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Нове вчення про другорядні члени речення | 57–61
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Односкладні речення | 62–70
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Семантико-синтаксична структура простого речення | 71–73
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Повні та неповні речення | 74–78
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Квазі-речення | 79
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Просте ускладнене речення | 80–97
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Актуальне членування речення | 98–99
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Складне речення | 100–101
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Складносурядне речення | 102–108
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Складнопідрядні речення | 109–121
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Складнопідрядні речення з кількома підрядними | 122–124
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Безсполучникове складне речення | 125–135
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Складні синтаксичні конструкції. Період | 136–146
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Пряма та непряма мова (пряме та непряме мовлення). Засоби передачі чужого мовлення | 147–157
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Основи української пунктуації | 158–164
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Текст: рівні, одиниці, категорії, функції, особливості зв'язку | 165–169
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Схеми аналізу | 170–181
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Українсько-чеський словник лінгвістичних термінів | 182–199
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
hidden-section Література
Chapter number Title Custom text
Література | 200–204
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF
Chapter number Title Custom text
Список таблиць | 205–223
Zahnìtko, Anatolìj Panasovyč; Myronova, Halyna
PDF