Spojky

Title: Spojky
Author: Svobodová, Iva
Source document: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 171-173
Extent
171-173
Type
Chapter
Language
Czech
Portuguese
Rights access
open access
License: Not specified license