Криптография в "Мертвых душах": mасонский подтекст

Title: Криптография в "Мертвых душах": mасонский подтекст
Transliterated title
Kriptografija v "Mertvych dušach": masonskij podtekst
Source document: Korablev, Aleksandr Aleksandrovič. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (Editor); Pospíšil, Ivo (Editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 139-147
Extent
139-147
Type
Article
Language
Russian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
В статье рассматривается масонский подтекст поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души".
In the article the Masonic implied sense of the poem of N. V. Gogol "Dead Souls" is considered.