filozofie vědy

Fajkus, Břetislav; Polák, Jiří; Šmausová, Gerlinda. Brněnské přednášky. I
Tošenovský, Ludvík. Dialektika a věda