náboženští zakladatelé -- Indie -- 6.-5. stol. př. Kr.