Advanced search

Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 41739

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1992, vol. 41, issue E37.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1980, vol. 29, issue E25.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1961, vol. 10, issue E6.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1964, vol. 13, issue E9.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1965, vol. 14, issue E10.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická, 1958, vol. 7, issue E3.

Article
Ondráček, Jaroslav. K otázce předminulosti a minulosti v italštině a v angličtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 57–68.

Article
Jiráček, Jiří. K interferenci v ruské sufixální derivaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 35–40.

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, vol. 35, iss. A34, pp. .

Chapter
Kopecký, Milan. Věhlasný postilograf a hymnograf. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 50–56.

Chapter
Kopecký, Milan. Magnae famae historicus. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 71–77.

Chapter
Kopecký, Milan. "Vidění" faráře z Veverské Bítýšky. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 108–114.

Chapter
Kopecký, Milan. Velikán barokní poezie. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 20–28.

Chapter
Kopecký, Milan. Pouze obránce jazyka a národa?. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 37–42.

Chapter
Kopecký, Milan. Šimon Cyrenenský raně barokní hymnografie. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 6–12.

Chapter
Kopecký, Milan. Žďárský opat v čele homiletické družiny. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 115–121.

Chapter
Kopecký, Milan. Rozporná barokní osobnost. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 128–134.

Article
Slavica litteraria. Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 145.

Chapter
Kopecký, Milan. Rejstřík osob. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 141–144.

Chapter
Front matter. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. .

Chapter
Kopecký, Milan. Od legendy k románu. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 64–70.

Chapter
Kopecký, Milan. Mistr konceptu. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 93–100.

Chapter
Kopecký, Milan. Víc než dramatická cvičení. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 78–85.

Chapter
Kopecký, Milan. Dva bratří jako ochránci spolubratří. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 43–49.

Chapter
Kopecký, Milan. Mistr Berly královské. In: Kopecký, Milan. Nic stálého přítomného : k literárnímu baroku. 1999, pp. 86–92.