Advanced search

Searching in title Studia archaeologica Brunensia 2017, vol. 22, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 6 of 6

Article
Kmeťová, Petra, Makarová, Erika. Životné jubileum PhDr. Etely Studeníkovej, CSc.. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 7–18.

Article
Bouzek, Jan. Několik poznámek k jižním a jihovýchodním vztahům čakanské a kalenderberské kultury. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 19–26.

Article
Eibner, Alexandrine. Kultwagen mit Figuren aus Keramik im Osthallstattkreis?. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 71–90.

Article
[Věnování]. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 5.

Article
Bartík, Jaroslav, Čermáková, Eva, Čisťaková, Viktoria, Čižmář, Ivan, Čižmář, Miloš, Daňhel, Miroslav, Fojtík, Pavel, Frolík, Jan, Golec, Martin, Kalábek, Marek, Klápa, Ondřej, Knotek, Petr, Komoróczy, Balázs, Langová, Jana, Merta, Tomáš, Musil, Jan, Novák, Miroslav, Popelka, Miroslav, Rožnovský, David, Říčan, Daniel, Sedláček, Radko, Schenk, Zdeněk, Šín, Petr, Šmerda, Jaromír, Tomešová, Barbora, Válek, David, Vích, David, Vránová, Vendula, Waldhauser, Jiří, Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.