Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 2020, vol. 45. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 58

Article
Beljak Pažinová, Noémi, Beljak, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 941–956.

Article
Bouda, Jiří, Červenka, Michal. Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 980–984.

Article
Doležel, Jiří. Sedmdesát let Pavla Kouřila. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 957–961.

Article
Klápště, Jan. Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 535–551.

Article
Starcová, Marcela. S touhou odkrývat... : prvních 20 let existence Státního archeologického ústavu. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 599–608.

Article
Hasil, Jan, Novák, David. Diskontinuity historické archeologie v Čechách? : několik poznámek ke studiu středověkých elit. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 831–853.

Article
Maříková-Kubková, Jana. 51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia Historica, 23.–26. září 2019, hrad Křivoklát. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 985–986.

Article
Sommer, Petr. Století archeologického výzkumu Ostrovského kláštera (k. ú. Davle). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 713–731.

Article
Maříková-Kubková, Jana. Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 693–711.

Article
Dvořáčková Hendrychová, Soňa, Kremer, Jan. Padesát let výzkumu Sázavského kláštera. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 745–763.

Article
Čapek, Ladislav. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 855–887.

Article
Neumann, Martin. Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 609–620.

Article
Boháčová, Ivana, Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 641–682.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 991–995.

Article
Tymonová, Markéta. Medievální archeologie v českém Slezsku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 553–597.

Article
Slavíček, Karel, Petřík, Jan, Španihel, Samuel. Archeometrické studium raně novověké keramiky ze severozápadního Slovenska (Žilina, Budatín a Lietava). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 405–428.

Article
Varhaník, Jiří. Osmdesát pět let Bořivoje Nechvátala. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 505–514.

Article
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 516–520.

Article
Luz, Rastislav, Pašteka, Roman, Kušnirák, David, Šimonová, Barbora. Zaniknuté stavby v areáli farského kostola vo Svätom Jure : (výsledky geofyzikálneho a archívneho výskumu). Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 217–231.

Article
Bravermanová, Milena, Březinová, Helena, Bureš Víchová, Jana. Textilie z tumby sv. Václava. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 293–327.

Article
Trojánková, Olga, Kovačiková, Lenka, Frolík, Jan, Starec, Petr, Čiháková, Jarmila. Chov prasat ve středověku prizmatem stabilních izotopů uhlíku a dusíku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 167–183.