Advanced search

Searching in title ProInflow 2014, vol. 6. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 13 of 13

Issue
ProInflow, 2014, vol. 6, issue 2.

Article
Černý, Michal. Několik poznámek k roli jazyka ve vědě. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 3–12.

Article
Šír, Filip. Research on the production of Czech sound recordings to 1946 focusing on the gramophone company ESTA. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 38–50.

Article
Kvasnica, Jaroslav, Bjačková, Barbora. Profilování kolekce a stanovení určené skupiny WebArchivu Národní knihovny ČR. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 13–25.

Article
Fryščáková, Soňa. Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 25–36.

Article
Mach, Jan. Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 37–54.

Article
Černý, Michal. Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 16–24.

Article
Novotný, Roman. Editorial. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 2.

Article
Timko, Marek. The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution). ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 55–63.

Article
Novotný, Roman. Editorial. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 2.

Article
Bouda, Tomáš. Future of digital reading through the lens of Horizon scanning. ProInflow. 2014, vol. 6, iss. 2, pp. 3–15.

Issue
ProInflow, 2014, vol. 6, issue 1.