Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1982, roč. 31, č. E27. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 37

Článek
Kovárník, Jaromír. Středověké akvamanile z Rybníků, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 295–296.

Článek
Koštuřík, Pavel. [Lazarovici, Gheorghe. Neoliticul Banatului]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 304–305.

Článek
Podborský, Vladimír. [Točík, Anton. Nitriansky Hrádok - Zámeček]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 308–309.

Článek
Koštuřík, Pavel. [Behrens, Hermann; Schröter, Erhard. Siedlungen und Gräber der Trichterbecherkultur und Schnurkeramik bei Halle (Saale): ergebnisse von Ausgrabungen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 297–298.

Článek
Podborský, Vladimír. Keramické zoomorfní nádobky středoevropského pravěku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 9–64.

Článek
Koštuřík, Pavel, Stuchlíková, Jana. Neolitické a eneolitické nálezy z jeskyně Turold u Mikulova, okr. Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 75–90.

Článek
Kovárník, Jaromír. Kostěná industrie k vhloubené výzdobě neolitické keramiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 274–275.

Článek
Koštuřík, Pavel, Unger, Josef. Pravěké nálezy ze Šakvic, okr. Břeclav. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 286–290.

Článek
Kovárník, Jaromír. [Lička, Milan; Bareš, Miroslav. Antropomorfní nádoba lengyelské kultury z objektu č. VI/30 z Buštěhradu, okr. Kladno: příspěvek k exaktnímu studiu neolitické keramiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 305–306.

Článek
Nechutová, Jana. [Husitské manifesty. Editoval Amedeo Molnár]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 313–315.

Článek
Čejka, Mirek. Indoevropská zemědělská terminologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 215–222.

Článek
Vignatiová, Jana. Velkomoravská studna z Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 203–214.

Článek
Nechutová, Jana. [Ondřej z Brodu. Traktát mistra Ondřeje z Brodu o původu husitů: Visiones Ioannis, archiepiscopi pragensis, et earundem explicaciones (alias Tractatus de origine Hussitarum). K vydání připravil a úvod napsal Jaroslav Kadlec]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 315–316.

Článek
Nechutová, Jana, Pilatíková, Dagmar, Škrobáková, Ivana. Etymologie v české reformaci a její prameny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 235–246.

Článek
Kovárník, Jaromír. Zajímavý objekt kultury s MMK ze sídliště Lesůňky II, okres Třebíč. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 276–282.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Knell, Heiner. Grundzüge der griechischen Architektur]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 319–320.

Článek
Stuchlíková, Jana, Stuchlík, Stanislav. Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 91–102.

Článek
Pardyová, Marie. [Kolníková, Eva. Rímské mince na Slovensku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 313.

Článek
Kazdová, Eliška. Záchranný výzkum v Prosiměřicích, okres Znojmo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 117–133.

Článek
Nechutová, Jana. [Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart II. Herausgegeben von Carl Andresen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 316–317.

Článek
Křídová příloha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 0–XXXVIII.

Článek
Podborský, Vladimír. [Budinský-Krička, Vojtech. Kráľovský Chlmec: záchranný výskum na slovanskom mohylníku]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 307–308.

Článek
Koštuřík, Pavel. Neolitické sídliště s malovanou keramikou u Hluku-Dolního Němčí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 65–73.

Článek
Kohoutek, Jiří, Langová, Jana. Zoomorfní nádobka z Otrokovic-Kvítkovic, okres Gottwaldov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 282–286.

Článek
Palátová, Dana. [Pollak, Marianne. Die germanischen Bodenfunde des 1.-4. Jahrhunderts n. Chr. im nördlichen Niederrösterreich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. 311–312.