Nápověda

Obsah databáze 

Digitální knihovna FF MU je rozdělena do několika základních sekcí (kolekcí): 

 • *časopisy vycházející od roku 1991; 
 • *22 uzavřených řad Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (1952–2012); 
 • všeobecné knižní edice, z nichž *Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vBrně jsou zařazeny od počátku vydávání (1923) dosud; 
 • specializované knižní edice vycházející od roku 1991; 
 • monografie a sborníky vydané mimo edice od roku 2013. 

Hvězdičkou označené položky jsou zařazeny v úplnosti a jsou pravidelně aktualizovány (vyjma v roce 2012 uzavřeného Sborníku FF BU).

Struktura databáze 

DK FF MU je klasickou bibliografickou databází se záznamy dokumentů, které jsou uspořádány hierarchicky a obohaceny o plné texty: 

 • u časopisů a Sborníku FF BU je možné od konkrétního titulu s přehledem všech zařazených ročníků přejít ke konkrétnímu ročníku, popř. číslu a následně jednotlivým článkům s metadatovým (bibliografickým) popisem a plným textem ve formátu PDF; 
 • u knižních edic je možné zobrazit jednotlivá čísla edice, tj. tituly monografií nebo sborníků, a zobrazit jejich metadatový (bibliografický) popis a plný text ve formátu PDF (obdobně tomu je u samostatných knih mimo edice) 

U některých dokumentů nejsou plné texty k dispozici z licenčních, technických nebo jiných důvodů (tyto dokumenty představují zlomek počtu dokumentů v celé databázi).

Prohlížení databáze 

Kromě dokumentového pohledu nabízí DK FF MU také možnost prohlížení podle: 

 • jednotlivých oborů, které se vyučují na FF MU – u každého oboru je uvedena širší oblast (doména), do které daný obor patří, dále ústav FF MU, který tento obor vyučuje a jehož členové v daném oboru publikují, a následně všechny časopisy a edice doplněné o chronologicky uspořádaná časopisecká čísla, monografie a sborník; 
 • ústavů FF MU – sekce obsahujíce výčet všech relevantních fakultních součástí a dále je dělena podle stejných principů jako jednotlivé obory; 
 • jmen autorů jednotlivých textů; 
 • názvů dokumentů

Vyhledávání v databázi 

DK FF MU nabízí několik možností vyhledávání: 

 • modrý rámeček – vyhledávání libovolného řetězce kdekoli vdatabázi, popř. omezení výsledků na metadata (popis dokumentů), nebo plný text dokumentu; 
 • rozšířené vyhledávání základní obsahuje výběr hlavních údajů, vhodné pro běžné uživatele;
 • rozšířené vyhledávání expertní možnost nadefinovat strukturovaný dotaz sestávající z libovolného pole záznamu dokumentu a logických operátorů; vhodné pro pokročilé uživatele. 

Výsledky vyhledávání je možné upřesnit i vybranými filtry, které se objevují v levé části obrazovky v modře orámovaných rámečcích. 

Výsledky vyhledávání je možné řadit podle stanovených kritérií.

Další informace 

Informace o vzniku a obsahu DK FF MU jsou dostupné na stránce O projektu, s obecnými dotazy a připomínkami nás lze kontaktovat prostřednictvím formuláře. Připomínky a dotazy k jednotlivým dokumentům lze posílat prostřednictvím odkazu Feedback, umístěného u každého záznamu.