Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická 1979, roč. 28, č. E24. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 43

Článek
Kazdová, Eliška. [Vladár, Jozef; Bartoněk, Antonín. Zu den Beziehungen des ägäischen, balkanischen und karpatischen Raumes in der mirrleren Bronzezeit und die kulturelle Austrahlung der ägäistischen Schriften in die Nachbarländern]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 140–141.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Rezanov, Igor' Aleksandrovič. Atlantida: fantazija ili real'nost'?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 145–146.

Článek
Bartoněk, Antonín. Několik nových prací řecké fonologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 149–151.

Článek
Bartoněk, Antonín. [García-Ramón, José L. Les origines postmycéniennes du groupe dialectal éolien: étude linguistique]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 142–143.

Článek
Vodová, Marie. Bibliografie prací doc. dr. Oldřicha Pelikána, DrSc. od roku 1972. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 11.

Článek
Bartoněk, Antonín. Převrat v starořecké dialektologii?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 17–34.

Článek
Podborský, Vladimír. [Vizdal, Jaroslav. Zemplín v mladšej dobe kamenej]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 133–134.

Článek
Koštuřík, Pavel. [Lüning, Jens. Schussenried und Jordansmühl. Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Teil Vb, Fundamenta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 137–138.

Článek
Hošek, Radislav. [Bartoněk, Antonín. Odysseové na mořích historie ; Bartoněk, Antonín. Světem starých Řeků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 146–147.

Článek
Pelikán, Oldřich. [Bandinelli, Ranuccio Bianchi. Klassische Archäologie: eine kritische Einführung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 161.

Článek
Dostál, Bořivoj. K opevnění hradiska Břeclavi-Pohanska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 73–93.

Článek
Vodová, Marie. Chronologie života Constantinovy matky Heleny a její dochované portréty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 65–72.

Článek
Hošek, Radislav. [Tudor, Dumitru. Corpus monumentorum religionis equitum danuvinorum. 2, The analysis and interpretation of the monuments]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 162.

Článek
Nechutová, Jana. [Zachová, Jana. Die Chronik des Franz von Prag: inhaltliche und stilistische Analyse]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 167–168.

Článek
Podborský, Vladimír. Procesy specifikace v archeologii a jejich odraz v metodologii oboru. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 109–115.

Článek
Kazdová, Eliška. [Milisauskas, Sarunas. Archaeological investigations on the linear culture village of Olszanica]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 135–136.

Článek
[Obrazové přílohy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 0–XXII.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Trilse, Christoph. Antike und Theater heute]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 170–172.

Článek
Nechutová, Jana, Kyas, Vojtěch. [Slovník středověké latiny v českých zemích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 164–166.

Článek
Janáček, Karel. Zum Stil des Diogenes Laertios. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 35–39.

Článek
Češka, Josef. [Ammiani Marcellini Rerum gestarum libri qui supersunt. Edidit Wolfgang Seyfarth adiuvantibus Liselolte Jacob-Karau et Lise Ulmann]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 159–160.

Článek
Kazdová, Eliška. Domitianovské reliéfy od Cancellerie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 47–56.

Článek
Hošek, Radislav. [Kobylina, M.M. Divinités orientales sur le littoral nord de la mer Noire]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 163.

Článek
Nechutová, Jana. [Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Tomus XIII, Postila adumbrata]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 169.

Článek
Bartoňková, Dagmar. [Losev, Aleksej Fedorovič. Antičnaja filosofija istorii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 148–149.