Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 1968, roč. 17, č. C15. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 19 z celkového počtu 19

Článek
Šebánek, Jindřich. [Drabek, Anna M. Die Waisen : Eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie...]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 149–150.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Sobotík, Bohumil. Bouře lidu na Hlučínsku v září 1848]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 153.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Zöllner, Erich. Das Projekt einer babenbergischen Heirat König Heinrichs III. von England]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 151.

Článek
Šindelář, Bedřich. Spionage und Bestechung in der Endphase des Dreissigjährigen Krieges. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 107–124.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Slovenská archivistika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 151–152.

Článek
Válka, Josef. Německá a česká verse Palackého Dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 79–91.

Článek
Čerešňák, Bedřich. Příspěvek k problematice národní a demokratické revoluce v ČSR. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 7–26.

Článek
Laichman, Miloslav. Brněnská levicová inteligence v boji na obranu republiky před fašismem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 53–72.

Článek
Flodr, Miroslav. Codices selecti phototypice impressi. Akademische Druck- und Verlagsanstall Graz.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 153–159.

Článek
Pražák, Richard. 300 let prešovského kolegia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 161–165.

Článek
Flodr, Miroslav. Problémy klasifikace filigránů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 141–147.

Článek
Macůrek, Josef. Česká a ukrajinská listina 2. poloviny 15. století : (ještě k otázce česko-ukrajinských kulturních vztahů ve středověku). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 125–140.

Článek
Šebánek, Jindřich. [Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. II. Band, Die Urkunden von 1271 bis 1301]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 150–151.

Článek
Hrabovská, K.. [Warnke, Charlotte. Die Anfänge des Fernhandels in Polen (900-1025)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 159–160.

Článek
Pražák, Richard. Češi a Maďaři v počátcích národního obrození : (ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 73–78.

Článek
Kudrna, Jaroslav. Die politisch-ideologische Rolle des Individualitätsbegriffs in der Geschichtsschreibung der Neuzeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 93–106.

Článek
Konečný, Zdeněk, Mainuš, František. Pracovní nasazení Čechů v Německu počátkem druhé světové války (1939-1942). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 27–51.

Článek
Pražák, Richard. ABC světových dějin. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 160–161.

Článek
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1968, roč. 17, č. C15, s. 167–174.