A35

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1987
Ročník: 36
Číslo: A35
Rok vydání
1987
ISSN
0231-7567
Stati
Title Document
40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945 | [7]–25
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava
PDF
Semantic development : theory and application | [27]–34
Pačesová, Jaroslava
PDF
Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně | [35]–43
Dorovský, Ivan
PDF
Деадъективные сложные слова с ал-евыми суффиксальными морфами: на материале русского и чешского языков | [45]–49
Jiráček, Jiří
PDF
Vsuvky apercepčního a zjišťujícího charakteru jako prostředek autorizace v ruštině | [51]–54
Pavlíková, Ludmila
PDF
Интонационные средства выражения значения отдельного высказывания | [55]–59
Lízalová, Ljubov
PDF
Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině | [61]–69
Bartáková, Jarmila
PDF
K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných | [71]–78
Rusínová, Zdenka
PDF
Souvětné struktury s propozičním participantem | [79]–92
Karlík, Petr
PDF
Funkce výpovědí s aby | [93]–102
Růžičková, Zdeňka
PDF
K automatizaci vyjadřování v publicistickém stylu | [103]–109
Nováčková, Jana
PDF
Syntaktický analyzátor pro češtinu | [111]–120
Pala, Karel
PDF
Zur Morphologie der indoeuropäischen Präpositionen | [121]–124
Erhart, Adolf
PDF
Мoтивировка или ориентация?: на материале русской лингвистической терминологии | [125]–131
Lemov, Arkadij Vladimirovič
PDF
Recenze - referáty
Title Document
[Kucarov, Ivan. Preizkazvaneto v bălgarskija ezik] | [133]–136
Čejka, Mirek
PDF
[Морковкин, Валерий Вениаминович; Бëме, Наталья Орестовна; Дорогонова, Ирина Александровна; Иванова, Татьяна Фëдоровна; Успенская, Изольда Дмитриевна. Лексическая основа русского языка: комплексный учебный словарь] | 136–138
Brandner, Aleš
PDF
[Митрохина, Б.И. и кол. Русский язык для научных работников-иностранцев] | 138–139
Vacek, Jiří
PDF
[Buffa, Ferdinand. Atlas slovenského jazyka. III, Tvorenie slov] | 139–140
Macháčková, Zuzana
PDF
[Valiska, Juraj. Nemecké nárečie Dobšinej] | 140–141
Landsman, Rostislav
PDF