Změny lexikálních mikrostruktur a jejich příčiny

Název: Změny lexikálních mikrostruktur a jejich příčiny
Variantní název:
  • Les changements des microstructures lexicales et leurs causes
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 15-20
Rozsah
15-20
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.