Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение

Název: Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение
Transliterovaný název
Bălgarskite otricatelni konstrukciji i teorijata za aktualnoto členenije
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 139-144
Rozsah
139-144
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.