[Gwary dziś. 1, Metodologia badań]

Název: [Gwary dziś. 1, Metodologia badań]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 165-167
Rozsah
165-167
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gwary dziś. 1, Metodologia badań. Poznań: Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001. ISBN 83-7063-306-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.