K problematice novinářského jazyka

Název: K problematice novinářského jazyka
Variantní název:
  • К проблематике языка газеты
    • K problematike jazyka gazety
  • Zur Problematik der Zeitungsprache
    • K problematike jazyka gazety
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. [108]-120
Rozsah
[108]-120
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Pod vedením prof. Trávnička a ve spolupráci se Svazem čs. novinářů prováděl v minulých letech seminář pro slovanskou filologii při filosofické fakultě MU a jazykovědný seminář při pedagogické fakultě MU v Brně průzkum novinářského jazyka. Posluchači slavistiky a vědečtí pomocníci obou seminářů excerpovali náš denní tisk a sebrali jistý materiál, na jehož základě bylo pro Svaz zpracováno několik zpráv o stavu jazyka v našich novinách. Přestože materiál i zprávy byly zaměřeny převážně k otázkám jazykové správnosti a jazykové čistoty, narazili jsme při zpracovávání materiálu i na některé problémy obecnějšího rázu; pokusím se je v tomto článku vyložit.