Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou

Název: Studie o charakteru sociálně ekonomického vývoje Čech před Bílou Horou
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1966, roč. 15, č. C13, s. 182-186
Rozsah
182-186
Type: Jiný typ článku
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Petráň, Josef. Zemědělská výroba v Čechách v druhé polovině 16. a počátkem 17. století. 1. vyd. Praha: SPN, 1963. 255, [2] s. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Monographiae; Sv. 5.
Petráň, Josef. Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 382 s., obr.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.