Monografie k vlastním osmdesátinám

Název: Monografie k vlastním osmdesátinám
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, roč. 55, č. X9, s. 310-
Rozsah
310
  • ISSN
    1212-1509
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Копистянська, Нонна. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства. Львів: Паіс, 2005. 368 с. [Kopystjanska, Nonna. Žanr, žanrova systema u prostorì lìteraturoznavstva. L'vìv: Pais, 2005. 368 s.]
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.