Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická
ISSN
1211-4979
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. R, Series Germanica
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1996-2008
Popis
Řada germanistická (řada R) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1211-4979, vycházela v letech 1996-2008. Uveřejňovala příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Navázala na řadu K, germanisticko-anglistickou (1979-1994). Sborníky nesly zároveň název Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Od r. 2009 pokračuje Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik jako vědecký recenzovaný časopis (ISSN 1803-7380) a vychází dvakrát ročně.
Ročníky, čísla
2008 (Ročník 57 edice SPFFBU)
R13
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
R12
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
R11
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
R10
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
R9
2003 (Ročník 52 edice SPFFBU)
R8
2002 (Ročník 51 edice SPFFBU)
R7
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
R6
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
R5
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
R3
1997 (Ročník 46 edice SPFFBU)
R2
1996 (Ročník 45 edice SPFFBU)
R1