D2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Rok: 1955
Ročník: 4
Číslo: D2
Rok vydání
1956
Články – Статьи
Title Document
K problematice navázání na kulturní dědictví v literárním procesu | [5]–25
Závodský, Artur
PDF
K literární gnoseologii francouzského kritického realismu | 26–40
Novák, Otakar
PDF
George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda | 41–55
Pantůčková, Lidmila
PDF
K Brechtově theorii epického divadla | 56–62
Beck, Miroslav
PDF
K úloze mythu v antické literatuře : (zachránění Ariona delfínem) | 63–74
Hošek, Radislav
PDF
Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka | 75–85
Krystýnek, Jiří
PDF
K Mouřenínově historii o jednom selském pacholku | 86–102
Kopecký, Milan
PDF
Walt Whitman - básník demokracie | 103–119
Štěpaník, Karel
PDF
Dramatik Armand Salacrou v letech třicátých | 120–129
Stupka, Vladimír
PDF
Giosue Carducci, básník sjednocené Italie [e.g. Itálie] | 130–142
Rosendorfský, Jaroslav
PDF
Materiály – Материалы
Title Document
Opisy Fabiána Stehlíka, zvláště opis kroniky Vincentiovy a Jarlochovy | 143–151
Šváb, Miloslav
PDF
Dopis Švéda A. Retzia J.E. Purkyňovi z r. 1835 | 152–155
Zatočil, Leopold
PDF
Recense a referáty – Критика, библиография, рецензии
Title Document
Nová kniha o ruském verši | 156–157
Hrabák, Josef
PDF
K problematice řeckých výpůjček v prosaických spisech Ciceronových | 157–161
Bartoněk, Antonín
PDF
Čtení o Aristofanovi | 161–163
Hošek, Radislav
PDF
Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století | 163–164
Krejčí, Karel
PDF
[Современная польская литература ; Поэты-лауреаты народной Польши I.] | 165–167
Krhoun, Mečislav
PDF
Pohádky Heleny Malířové | 167–172
Mikulášek, Miroslav; Špačková, Jarmila
PDF
Dějiny anglické literatury : (období romantismu) | 172–173
Tichý, Aleš
PDF
Z prací ústavů – Научные труды институтов
Title Document
Literárněvědná činnost na filosofické fakultě brněnské univerzity v letech 1945-1955 | 174–193
PDF
Zprávy – Сообщения
Title Document
Nově objevený zlomek staročeské Alexandreidy | 193
Krystýnek, Jiří
PDF
Veřejné přednášky o literatuře | 194
PDF