Nová lokalita s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou u Kuchařovic na Znojemsku

Název: Nová lokalita s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou u Kuchařovic na Znojemsku
Variantní název:
  • Die neue Lokalität mit Linearbandkeramik und mährischer bemalter Keramik bei Kuchařovice, Bez. Znojmo
    • Novoje mestonachoždenije s linejno-lentočnoj keramikoj i moravskoj raspisnoj keramikoj bliz sela Kucharžovice rajona Znojmo
  • Новое местонахождение с линейно-ленточной керамикой и моравской расписной керамикой близ села Кухаржовице района Зноймо
    • Novoje mestonachoždenije s linejno-lentočnoj keramikoj i moravskoj raspisnoj keramikoj bliz sela Kucharžovice rajona Znojmo
Přispěvatel
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, roč. 22-23, č. E18-19, s. [125]-134
Rozsah
[125]-134
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.