[López Eire, Antonio. Tres cuestiones de dialectología griega ; López Eire, Antonio. Innovaciones del Jónico-Atico (vocalismo) ; López Eire, Antonio. Los Jonios y el Jónico-Ático ; López Eire, Antonio. En busca de la situación dialectal del jónico-ático ; López Eire, Antonio. Problematica actual de la dialectología griega]

Název: [López Eire, Antonio. Tres cuestiones de dialectología griega ; López Eire, Antonio. Innovaciones del Jónico-Atico (vocalismo) ; López Eire, Antonio. Los Jonios y el Jónico-Ático ; López Eire, Antonio. En busca de la situación dialectal del jónico-ático ; López Eire, Antonio. Problematica actual de la dialectología griega]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 144-145
Rozsah
144-145
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
López Eire, Antonio. Tres cuestiones de dialectología griega. Salamanca: Colegio Trilingüe de la Universidad, 1969. Theses et studia philologica Salamanticensia ; 14.
López Eire, Antonio. Innovaciones del jonico-atico (Vocalismo). Salamanca: Universidad, 1970. 48 s.
López Eire, Antonio. Los Jonios y el Jónico-Ático. Zephyrus, 23-24 (1972-1973).
López Eire, Antonio. En busca de la situación dialectal del jónico-ático. Simposio de Colonizaciones. Barcelona, 1974. s. 247-278.
López Eire, Antonio. Problematica actual de la dialectología griega. Vo Congresso de Estudios Clásicos. Madrid, 1974.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.