Bartoněk, Antonín

Varianty jmen:

Bartoněk, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 250.

Článek
Bartoněk, Antonín. 2° colloquio internazionale di studi minoico-micenei, Pavia, 1.-5.IX.1958. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 288–289.

Článek
Bartoněk, Antonín. [A companion to Linear B: Mycenaean Greek texts and their world. Vol. 1–2]. Graeco-Latina Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. 202–210.

Článek
Bartoněk, Antonín. A contribution to the problem of land tenure in Ancient Pylos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, roč. 6, č. E2, s. 115–117.

Kapitola
Bartoněk, Antonín. Aiolské dialekty. In: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. 2011, s. 85–122.

Článek
Bartoněk, Antonín. Ancient Greek long-vowel systemic development. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 65–81.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Antkowski, Ferdynand. La chronologie de la monophtongaison des diphtongues dans les langues indo-européennes]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 166–167.

Kapitola
Bartoněk, Antonín. Appendix: Vybrané alfabetické nápisy. In: Bartoněk, Antonín. Dialekty klasické řečtiny. 2009, s. 249–253.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Archaeologia Homerica: die Denkmäler und das frühgriechische Epos im Auftrage des Deutschen archäologischen Instituts. Hrgg. von F. Matz und H.-G. Buchholz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1979, roč. 28, č. E24, s. 145.

Článek
Bartoněk, Antonín. Attic-Ionic dialects reclassified. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1970, roč. 19, č. E15, s. 149–157.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Bennet, Emmett Leslie; Chadwick, John; Ventris, Michael. The Knossos tablets: a revised transliteration of all the texts in Mycenaean Greek recoverable from Evans' excavations of 1900-1904 based on independent examination]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 297.

Kapitola
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Chréstomatie starořeckých nářečních nápisů. 2011, s. 237–253.

Kapitola
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Písmo a jazyk mykénské řečtiny (1400-1200 př. Kr.). 2007, s. 387–422.

Kapitola
Bartoněk, Antonín. Bibliografie. In: Bartoněk, Antonín. Dialekty klasické řečtiny. 2009, s. 264–294.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Blegen, Carl William. Troy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 149–152.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Brandenstein, Wilhelm . Griechische Sprachwissenschaft. I. Einleitung, Lautsystem, Etymologie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 144–145.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Brandenstein, Wilhelm. Griechische Sprachwissenschaft. 2, Wortbildung und Formenlehre]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 127–128.

Článek
Bartoněk, Antonín. Brněnská mykénologická anketa a její výsledky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1969, roč. 18, č. E14, s. 33–44.

Článek
Bartoněk, Antonín. [C. Suetoni Tranquilli praeter Caesarum libros reliquiae. Pars prior, De grammaticis et rhetoribus. Coll. G. Brugnoli]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, roč. 10, č. E6, s. 300–301.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Caskey, John L. Greece and the Aegean Islands in the middle Bronze Age]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1967, roč. 16, č. E12, s. 239–241.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Caskey, John Langdon. Greece, Crete and the Aegean islands in the early Bronze Age]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 152–154.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Càssola, Filippo. La Ionia nel mondo miceneo]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, roč. 8, č. E4, s. 140–141.

Článek
Bartoněk, Antonín. "Casus septimus" a "casus octavus" v pojetí římských gramatiků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, roč. 5, č. E1, s. 173–182.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Chadwick, John. Linear B: die Entzifferung der Mykenischen Schrift]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 134.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Chadwick, John. The decipherment of Linear B]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, roč. 9, č. E5, s. 131–132.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Chadwick, John. The prehistory of the Greek language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, roč. 15, č. E11, s. 162–165.