Lexikální prostředky tzv. voluntativní modality v řečtině ve srovnání s latinou a češtinou

Název: Lexikální prostředky tzv. voluntativní modality v řečtině ve srovnání s latinou a češtinou
Variantní název:
  • Die lexikalen Mitteln der voluntativen Modalität im Griechischen im Vergleich mit dem Lateinischen und Tschechischen
Autor: Peňáz, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, roč. 31, č. E27, s. [259]-269
Rozsah
[259]-269
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.