Příspěvek k architektuře šedesátých let 18. století na Moravě

Název: Příspěvek k architektuře šedesátých let 18. století na Moravě
Variantní název
Der Beitrag zur Architektur der 60er Jahre in Mähren
Přispěvatel
Pluháčková, M. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1986-1987, roč. 35-36, č. F30-31, s. [61]-71
Rozsah
[61]-71
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí