Multifaceted psychology : a retrospect

Název: Multifaceted psychology : a retrospect
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, roč. 46, č. P2, s. [9]-22
Rozsah
[9]-22
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
My life has been complex, from its beginning. I was born in the heart of Europe, at Mělnik on the Elbe, in mid - August 1913. Having taken a 7-year "leave of absence", spent in Russian - occupied Poland and Siberia, I returned in June 1920. Formal studies in the Czech lands terminated with a PhD. in psychology and philosophy, awarded by Charles university in June 1937 on the basis of a dissertation on "Memory, its measurement and structure: A psycho-technological study". In Prague I served as assistant in the Department of Philosophy in 1936/37 and concurrently, in 1937, as psychologist at the Vocational Guidance Center. For the next two years I served as psychologist at the Bata Shoe Co. in Zlín, Moravia, leaving in November 1939 for what was to be a year of post-doctoral study in the United States. I spent the remainder of the school year 1939/40 at the University Pennsylvania in Philadelphia but the war prevented my return and I spent the next year at the University of Minnesota, in Minneapolis. In the fall of 1941 I joined the Laboratory of Physiological Hygiene, a research arm of the School of Public Health. I spent the years 1959-1979 in the Department of Psychology of Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania. In Minnesota my research was concerned, consecutively, with the impact of inadequate nutrition on behavior, lighting and visual work, and aging, with focus on development of coronary heart disease. At Lehigh University I focused on the history of psychology - an "old love", with roots going back to 1933/1934. It continued to serve as the focus of my activities following retirement from Lehigh in 1979.
Můj život, osobní a pracovní, byl složitý. Přijel jsem "na černo" (a bez pasu) z polské Varšavy, narodil se na Mělníku vinorodém a po šesti nedělích jsem se vrátil. Další osudy určila válka. Jako rakouský občan byl otec internován r. 1914 v Sibiři, v altajských horách, na sever od Mongolie. Já jsem žil v různých částech Sibiře od konce r. 1915 do dubna 1920, kdy jsem se vrátil do Čech jako "přifařený" člen Pátého československého střeleckého pluku pražského T. G. Masaryka. Studie v Čechách končily doktorátem filosofie, uděleným Karlovou univerzitou v červnu r. 1937 na základě disertace "Paměť, její měření a struktura: Studie psychotechnická" . Roku 1936/37 jsem pracoval jako asistent Prof. J. B. Kozáka a knihovník Filosofického semináře. Od začátku r. 1937 jsem též působil jako psycholog karlínské Poradny pro volbu povolání. Na podzim jsem přešel jako psycholog do Zlína. Se souhlasem a pomocí firmy Baťa jsem odjel na podzim r. 1939 na rok dodatečných studií do Ameriky. V důsledku války nebylo možno se vrátit. Zbytek školního roku 1939/40 jsem strávil na pennsylvanské universitě ve Filadelfii a roku 1940/41 jsem pokračoval ve studiích na minnesotské universitě v Minneapolis. Byl to můj nejúspěšnější školní rok vůbec, s důrazem na psychologické poradenství na úrovni universitní. Na podzim r. 1941 jsem se stal členem – členem nejmladším - Laboratoře pro Fysiologickou Hygienu, která sloužila jako výzkumná složka Školy Národního Zdraví. Hlavní témata výzkumu byla tři: Vliv nedostatečné výživy na chováni, osvětlení a vizuální práce a stárnutí, s důrazem na koronární srdeční onemocnění. Začátkem r. 1959 jsem přešel na Lehigh University, v městě Bethlehem, PA, založeném potomky Českých bratrů v 18. století. Má účast na výuce i výzkumu byla zaměřena na historii psychologie - "starou lásku". Na tomto poli jsem pokračoval i po odchodu do výslužby v červnu 1979.
Note
Bibliografie (History of Psychology: Beyond Journal Articles) na s. 19-20.