V roli vysokoškolského učitele : pedagogicko-psychologické zamyšlení

Název: V roli vysokoškolského učitele : pedagogicko-psychologické zamyšlení
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. [107]-116
Rozsah
[107]-116
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Role vysokoškolského učitele se stává stále náročnějším povoláním. Jedním z východisek zdokonalování jeho pedagogické činnosti je sebepoznání - sebereflexe. Článek uvádí některé zpětnovazební informace o pedagogické činnosti vysokoškolského učitele a náměty k jejich získání a využití.
The profession of University teacher becomes more and more demanding. The starting point for an improvement of his or her educational activities is self-understanding - self-reflection. This article presents some feed-back information from teaching process of University teachers and brings also some new themes for obtaining and using such information.