Omacuri: tradiční kulturní událost v moderním Japonsku

Název: Omacuri: tradiční kulturní událost v moderním Japonsku
Variantní název:
  • Omatsuri: traditional cultural event in modern Japan
Autor: Kantor, Petr
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2002, roč. 51, č. Q5, s. [35]-41
Rozsah
[35]-41
  • ISSN
    1214-0406
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se zabývá často diskutovaným problémem, zdali v technologicky rozvinuté společnosti může najít oprávněné místo kognitivní symbolika a kulturní tradice. Zároveň pohlíží na nedořešený problém koexistence tradičních hodnot v kontextu globalizačního procesu. Jako příklad, na kterém je demonstrován význam a síla kulturních tradic v kontextu moderního podnikání a globalizačních tendencí, je vybrán japonský druh tradičního festivalu označovaný jako "omacuri".