The function of irregular space in Moravian and Silesian theatre, 1960-1989: experiment, protest, alternative

Název: The function of irregular space in Moravian and Silesian theatre, 1960-1989: experiment, protest, alternative
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 204-227
Rozsah
204-227
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALAN, Josef (ed.). 2001. Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989 [Alternative Culture. A Story of Czech Society 1945-1989]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

[2] BERGMAN, Aleš. 1989. Divadlo víceznačnosti [The Theatre of Polyvalence]. Bulletin Amatérského divadla 7 (1989).

[3] BRAUN, Kazimierz. 1993. Druhá divadelní reforma? [The Second Theatre Reform?]. Praha: Divadelní ústav, 1993.

[4] BRAUN, Kazimierz. 2001. Divadelní prostor [The Theatrical Space]. Tr. Jiří Vondráček. Praha: AMU, 2001.

[5] BROOK, Peter. 1988. Prázdný prostor [The Empty Space]. Tr. Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.

[6] ČÍHAL, Jan. 2007. Bílé divadlo Ostrava aneb Zkoumání lidského údělu [The White Theatre or Investigating the Human Ordeal]. In Divadla svítící do tmy II. Malé neprofesionální scény 80. let [Theatres Shining through Darkness II. Small Non-Professional Stages of the 1980s]. Praha: NIPOS, 2007: 161-176.

[7] ČÍHAL, Jan. 2002. Bílé divadlo: Od Hráze věčnosti k Poslední večeři [The White Theatre: From The Dam of Eternity to The Last Supper]. In Orghast 2003. Almanach Příští vlny divadla & Revue nezávislé scény & RED (Revue exotického divadla). Praha: Pražská scéna, 2002: 59-62.

[8] DVOŘÁK, Jan. 2000. Alt. divadlo: slovník českého alternativního divadla [The Alt. Theatre: A Dictionary of Czech Alternative Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2000.

[9] DVOŘÁK, Jan. 1988. Divadlo v akci [Theatre in Action]. Praha: Panorama, 1988.

[10] ETLÍK, Jaroslav. 1999. Divadlo jako zakoušení [Theatre as Experience]. Divadelní revue X (1999): 1: 3-30.

[11] HAVLÍČKOVÁ, Margita. 2007. Ochotnický kroužek [The Ochotnický kroužek (Amateur Circle) Theatre]. In Divadla svítící do tmy II. Malé neprofesionální scény 80. let [Theatres Shining through Darkness II. Small Non-Professional Stages of the 1980s]. Praha: NIPOS, 2007: 233-237.

[12] JUST, Vladimír et al. 1995. Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech [Czech Theatre Culture 1945-1989 in Dates and Contexts]. Praha. Divadelní ústav, 1995.

[13] JUST, Vladimír. 2009. Divadlo a rubato (České divadlo v nepravidelném prostoru, 1945-2009) [The Theatre and the Rubato: Czech Theatre in an Irregular Space, 1945-2009]. Divadelní revue XX (2009): 4: 3-16.

[14] JUST, Vladimír. 2010. Divadlo v totalitním systému [Theatre in a Totalitarian Regime]. Praha: Academia, 2010.

[15] KOVALČUK, Josef (ed.). 2005. Bylo jich pět a půl. 30 let HaDivadla / I (1974-1989) [There Were Five and a Half of Them. Thirty Years of the HaDivadlo Theatre I (1974-1989)]. Brno 2005.

[16] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana, and Jan ROUBAL 2003. K netradičnímu divadlu [Towards Untraditional Theatre]. Praha: Pražská scéna, 2003.

[17] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2004. Divadelní uvažování v pojmech a souvislostech [Theatrical Thinking in Concepts and Contexts]. Kontext(y) IV (2004). Olomouc, 2004: 63-74.

[18] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2009. Studio Forum – příběh divadla [Studio Forum: The Story of a Theatre Company]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009.

[19] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2010. Divadlo jako politický fenomén druhé poloviny 20. století a jeho prostor [Theatre as a Political Phenomenon of the Later Twentieth Century and its Space]. Theatralia/Yorick 13 (2010): 1: 122 123.

[20] NEKOLNÝ, Bohumil. 1992. Studiové divadlo a jeho české cesty [The Studio Theatre and its Czech Paths]. Praha: Scéna, 1992.

[21] NĚMEČKOVÁ, P. 2007. Bílé divadlo Ostrava [The White Theatre of Ostrava]. An unpublished master's thesis. Faculty of Arts, Palacký University. Olomouc, 2007.

[22] OSLZLÝ, Petr. 1982. Smysl pravidelnosti [The Sense of Regularity]. Program (published by the Státní divadlo v Brně Theatre) LIV (September 1982): 2.

[23] OSLZLÝ, Petr (ed.). 1999. Divadlo Husa na provázku 1968(7)-1998 kniha v pohybu I [Theatre Goose on a String 1968(7)-1998: A Book in Movement I]. Brno: CED, 1999.

[24] PETLÁKOVÁ, Eva. 2004. J.A. Pitínský a brněnský Ochotnický kroužek [J. A. Pitínský and the Brno-based Amateur Circle Theatre]. An unpublished master's thesis. Faculty of Arts, Palacký University. Olomouc, 2004.

[25] SRBA, Bořivoj (ed.). Vykročila husa a vzala člověka na procházku. Pojď! [The Goose Went Out and Took the Man for a Walk. Come!]. Brno: JAMU, 2010.

[26] ŠEDIVÝ, Vladimír and Petr OSLZLÝ (eds.). 1997. Divadlo v člověku, člověk v divadle [Theatre in People, People in Theatre]. Brno, JAMU 1997.