The National Theatre Ballets of František Zelenka

Název: The National Theatre Ballets of František Zelenka
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 147-172
Rozsah
147-172
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BERGEROVÁ, Marcela. 1990. Ferdinand Pujman a česká scénografická avantgarda [Ferdinand Pujman and the Czech Scenographic Avant-Garde]. Divadelní revue 1 (1990): 3: 52-62.

[2] BÍLKOVÁ, Marie. 1992. Nejen scénografie Františka Zelenky [Not Just Scenography: František Zelenka]. Scéna 17 (1992): 4: 7.

[3] BRODSKÁ, Božena. 2006. Divadelní taneční dění ve 20. století [Dance Theatre in the Twentieth Century]. In Dějiny baletu [A History of Ballet]. Praha: AMU, 2006: 141-216.

[4] JENČÍK, Joe. 1932. Uspavač [The Sandman]. Praha 1932.

[5] JEŽEK, Jaroslav. Burian, Emil František. 1929. Fagot a flétna [The Bassoon and the Flute]. In Rozpravy Aventina 4 (1928-29): 22: 222-224.

[6] KOUBSKÁ, Vlasta. 1994. Scénograf František Zelenka [Scenographer František Zelenka]. Exhibition catalogue. Praha: Národní muzeum, 1994.

[7] KOUBSKÁ, Vlasta. 2008. František Zelenka 1904-1944: rodák z Kutné Hory, scénograf, architekt, grafik [František Zelenka 1904-1944: Native of Kutná Hora, Scenographer, Designer]. Exhibition catalogue. Praha: Národní muzeum, 2008.

[8] KROUTVOR, Josef et al. 1993. František Zelenka – Divadlo, plakáty, architektura [František Zelenka: Theatre, Posters, Architecture]. Exhibition Catalogue. Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum, 1993.

[9] MAREŠOVÁ, Sylva. 1965. František Zelenka. Acta scaenographica 6 (1965): 1: 15-18.

[10] OBST, Milan. 1966. K.H. Hilar a česká divadelní avantgarda [K.H. Hilar and the Czech Theatrical Avant-Garde]. In K.H. Hilar. Praha 1966: 21-28.

[11] OČADLÍK, Mirko. 1928. Skleněná panna [The Glass Virgin]. Národní a Stavovské divadlo V: 44 (30 June 1928): 2-3.

[12] PTÁČKOVÁ, Věra. 1979. Česká scénografie XX. století [Twentieth-Century Czech Scenography]. Praha: Odeon, 1979.

[13] PUJMAN, Ferdinand. 1933. Operní sloh Národního divadla [The Operatic Style of the National Theatre]//. Praha, 1933.

[14] SCHULZ, Karel. 1928. Skleněná panna. Balet-pantomima o čtyřech scénách [The Glass Virgin. A Ballet-Pantomime in Four Scenes]. Praha: Zátiší knihy srdce i ducha, 1928.

[15] SPURNÁ, Helena. 2000. Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy [The Bassoon and the Flute: an Unfulfilled Experiment of the Czech Interwar Avant-Garde]. Theatralia Q3 (2000): 77-92.

[16] STOČESOVÁ, Ginette (ed.). Kniha o Praze [The Book of Prague]. Praha, 1962.

[17] O. Š. [Šourek, Otakar]. 1929. Z hudebního života [His Musical Life]. Venkov XXIV (1929): 30 (5 February 1929).

[18] O. Š. [Šourek, Otakar]. 1929. Z hudebního života [His Musical Life]. Venkov XXII (1927): 42 (19 February 1927): 2.

[19] TROJAN, Josef. 1962. Divadla mladých ve dvacátých letech [Youth Theatre During the 1920s]. In STOČESOVÁ 1962: 207-231.

[20] TVRDÍKOVÁ, Lada. 2009. František Zelenka – scénograf [František Zelenka: Scenographer]. An unpublished master's thesis, Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University. Brno, 2009.

[21] WENIGOVÁ, Michaela. 1968. František Zelenka. An unpublished master's thesis, Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Charles University. Praha, 1968.

[22] ZELENKA, František. 1928a. Jak jsem viděl Skleněnou pannu [How I saw The Glass Virgin]. In SCHULZ 1928.

[23] ZELENKA, František. 1928b. Poznámky k výpravě E.F. Burianova baletu "Fagot a flétna" [Notes to the Stage Design of E.F. Burian's Ballet The Bassoon and the Flute]. Rozpravy Aventina 3 (1927-28): 156-159.

[24] ZELENKA, František. 1929a. Folklor na jevišti [Folklore on the Stage]. Československé divadlo V (1929): 13: 194-195.

[25] ZELENKA, František. 1929b. Realismus a jeho jevištní realizace [Realism and its Implementation on stage]. Československé divadlo V (1929): 4: 50.

[26] ZELENKA, František. 1929c. Výtvarná složka opery [The Visual Components of Opera]. Národní a Stavovské divadlo VI (1929): 21: 5.

[27] ZELENKA, František. 1931. Plakáty pro Osvobozené divadlo [Posters for the Liberated Theatre]. Reprinted in the programme notes for Leon Clifton čili Perná noc s gorilou[Leon Clifton or A Troublesome Night with a Gorilla]. Praha, 1931.

[28] ZELENKA, František. Kostýmní návrhy k inscenaci Skleněná panna. [Costume Designs for the Production: The Glass Virgin]. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-2g.

[29] Plakát k inscenaci Skleněná panna. [Poster for the Production: The Glass Virgin]. Archiv ND, Praha: sign. B 110 A.

[30] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Skleněná panna. [Scenic Designs for the Production: The Glass Virgin]. DoNM, Praha: sign. S-XIXb-3d.

[31] PUJMAN, Ferdinand. Libreto i s úpravami k inscenaci Fagot a flétna.[Annotated Libretto for the Production: The Bassoon and the Flute].DoNM, Praha: Pozůstalost F. Pujmana, sign. A-4182/4186.

[32] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Fagot a flétna. [Scenic Designs for the Production: The Bassoon and the Flute]. DoNM, Pra ha: sign. S-XIXa-3j.

[33] ZELENKA, František. Sada kostýmních návrhů k inscenaci Fagot a flétna. [A Set of Costume Designs for the Production: The Bassoon and the Flute]. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-1g.

[34] Fotografie k inscenaci Fagot a flétna. [Production Photographs for: The Bassoon and the Flute]. DoNM, Praha: Pozůstalost F. Pujmana, sign. A 38/7.

[35] ZELENKA, František. Scénické návrhy k inscenaci Uspavač. [Scenic Designs for the Production: The Sandman]. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-5f.

[36] ZELENKA, František. Kostýmní návrhy k inscenaci Uspavač. [Costume Designs for the Production: The Sandman]. DoNM, Praha: sign. S-XIXa-2i.

[37] Různý spisový materiál k inscenaci Uspavač. [Miscellaneous Documents Relating to the Production: The Sandman]. Archiv ND, Praha: sign. B 140a.