3

Title: Opera Slavica
Rok: 2001
Ročník: 11
Číslo: 3
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Distanzierte Nähe: Slawische Autoren der Donamonarchie und deren Position zur Wiener Moderne | 1–13
Simonek, Stefan
PDF
Machar a Malanjuk a jejich historismus | 14–28
Nevrlý, Mikuláš
PDF
Мифологический аспект путешественного цикла Николая Гумилева Шатер | 29–35
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Zprávy – materiály – kronika
Title Document
Paleta současné ukrajinské literatury | 36–39
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Poznámka k překladům ze současné ruské literatury | 39–42
Hrala, Milan
PDF
Nové debaty o sociologii literatury | 43–46
Pospíšil, Ivo
PDF
Ctirad Kučera jubilující | 46–48
Richterek, Oldřich
PDF
Recenze
Title Document
[Бардина, Н.В. Языковая гармонизация сознания] | 49–52
Mikluš, Michal
PDF
[Jakobson, R. Meine futuristischen Jahre] | 52–53
Ulbrecht, Siegfried
PDF
Gorkij nebyl (ani u nás) umělou bublinou | 53–54
Pospíšil, Ivo
PDF
Monografie na rozhraní žánrů | 54–56
Pokorný, Milan
PDF
[Česká slavistika: osoby a instituce] | 56–57
Čermák, Václav
PDF
[Opitz, R. Fedor Dostojevskij: Weltsicht und Werkstruktur] | 58–59
Zahrádka, Miroslav
PDF
Moderný ukrajinský vklad do výskumu medziliterárnosti | 59–62
Žemberová, Viera
PDF
K poetice Pana Tadeáše | 63–64
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenská literatura v evropském kontextu | 64–66
Pavera, Libor
PDF
Slovanský modernizmus v genéze ukrajinskej literárnej postmoderny | 66–68
Žemberová, Viera
PDF