1

Title: Opera Slavica
Rok: 2005
Ročník: 15
Číslo: 1
Rok vydání
2005
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Epika estetických a filozofujúcich projekcií : (stratégia subjektu v próze "rodu") | 1–18
Žemberová, Viera
PDF
Полемика Л.Н. Толстого с протопопом Аввакумом | 19–26
Rjabov, Vasilij
PDF
Гендерная оппозиция в романе Е. Замятина Мы | 27–35
Zacharijeva, Irina
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Konference o A.P. Čechovovi v Bratislavě | 36–37
Kšicová, Danuše
PDF
Čechovovské sympozium v Badenweileru potřetí | 37–39
Richterek, Oldřich
PDF
Založena Česká asociace slavistů | 39–40
Pospíšil, Ivo
PDF
Prázdninový kurs lužické srbštiny počtrnácté | 40–42
Šaur, Josef
PDF
Протокол первого зaседaния Президиумa Междунaродного слaвистического комитетa, состоявшегося с 9 по 11 сентября 2004 годa в местечке Кaмень Шлoнски, недaлеко от г. Ополе в Польше | 43–49
PDF
Проект тематики XIV Международного съезда славистов (Р. Македония‚ Охрид‚ 2008 год) принятый на заседании Президиума Международного Комитета Славистов в Ополе‚ Польша‚ с 9 по 11 сентябрь [i.e. сентября] 2004 г. | 49–50
PDF
Ivan Dorovský sedmdesátníkem | 51–54
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
Styl literatury a Dmytro Čyževskyj | 55
Pospíšil, Ivo
PDF
Dialógy o slovakistike | 56–58
Žemberová, Viera
PDF
Zborník príspevkov venovaný jubileu prof. PhDr. Jána Michálka, DrSc. | 58–60
Hlôšková, Hana
PDF
Dvě knížky z dílny Slezské knihovny v Katovicích | 60–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Aktuálny Berďajev | 61–64
Kováčová, Marta
PDF
[Nachlìk, Jevhen. Dolja - los - sud'ba: Ševčenko ì pol's'kì ta rosijs'kì romantyky] | 64–66
Žemberová, Viera
PDF
[Lepilová, Květuše a kol. Text a kontext] | 66–68
Wunschová, Diana
PDF
Pohled filologa | 69–70
Šaur, Josef
PDF