K niektorým otázkam výuky jazyka ruského ako fakultatívneho predmetu