Český elativ a jeho protějšky v ruštině

Název: Český elativ a jeho protějšky v ruštině
Variantní název:
  • Чешский элатив и его соответствия в русском языке
    • Češskij èlativ i jego sootvetstvija v russkom jazyke
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. [189]-197
Rozsah
[189]-197
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper analyses ways the Elative of Czech adjectives is expressed; the system is then confronted with Russian language. In Czech the Elative is expressed by the comparative form of an Adjective (although it is possible to use some of synonymic expressins too). In order to determine the equivalents of Czech Elative expressiong the author exploited the linguistic material taken from lexicographic sources, normative grammars and he, too, excerpted the Czech belletristic pieces, which have the Russian translations.
Reference
[1] KUNDERA, M. 1970. Směšné lásky. Praha: Československý spisovatel.

[2] PUJMANOVÁ, M. 1963. Lidé na křižovatce. Praha: Československý spisovatel.

[3] PUJMANOVÁ, M. 1955. Život proti smrti. Praha: Československý spisovatel.

[4] Slovník spisovného jazyka českého I-IV. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd. 1960–1971.

[5] КУНДЕРА, М. 2006. Смешные любви. Перевод Н. Шульгиной. Санкт-Петербург: Азбукаклассика.

[6] ПУЙМАНОВА, М. 1961. Жизнь против смерти. Перевод Т. Акселя и В. Чешихиной. Киев: Держлитвыдав.

[7] ПУЙМАНОВА, М. 1961. Люди на перепутье. Перевод Т. Акселя и Ю. Молочиковского. Киев: Держлитвыдав.

[8] HAVRÁNEK, B. (red.) 1976. Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha: SPN.

[9] HAVRÁNEK, B. – JEDLIČKA, A. 1981. Česká mluvnice. Praha: SPN.

[10] KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (red.) 2002. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Lidové noviny.

[11] KARLÍK, P. – NEKULA, M. – RUSÍNOVÁ, Z. (red.) 1996. Příruční mluvnice češtiny. Praha: Lidové noviny.

[12] PETR, J. (red.) 1968. Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia.

[13] TRÁVNÍČEK, F. 1949. Mluvnice spisovné češtiny. I-II. Praha: Melantrich.

[14] БРАНДНЕР, А. 2011. Способы выражения высшей или крайней степени признака у прилагательных в русском языке и их чешские соответствия, Linguistica Brunensia, 59, 1–2, 149–161.