[Калита, И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность]

Název: [Калита, И.В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность]
Transliterovaný název
[Kalita, I.V. Sovremennaja Belarus': jazyki i nacional'naja identičnost']
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 298-304
Rozsah
298-304
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kalita, Inna. Sovremennaja Belarus' - jazyky i nacional'naja identičnost' [Калита, И. В. Современная Беларусь: языки и национальная идентичность]. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. 300 s. ISBN 978-80-7414-324-3.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Вулхайзер, К.: Сацыялiнгвiстычныя аспекты дывергентнага развiцца беларусскiх гаворак сучаснага польска-беларускага пагранiчча. В сб. Беларуская мова. Минск, 2001, 185–199.

[2] Жураўскi, А.I.: Гiсторыя беларускай лiтаратурнай мовы. Минск, 1967. Т.1.

[3] Лукашанец, А. и др.: Беларусская мова. Opole, 1998.

[4] Чекмонас, В.: Из истории формирования белорусских говоров. В сб. Белорусская мова. Минск, 2001, 29–46.

[5] Giger, M.: Jazyk jako symbol a rituál: otázka funkčních domén běloruštiny. In: Cesty k národnímu obrození: běloruský a český model. Ed. A. Ivanova, J. Tuček. Praha 2006, 284–310.

[6] Novotná, P.: Glottochronologie baltoslovanských jazyků. In: Vademecum Graeco-Latinum Brunensae. Brno, 2006, 104–108.

[7] Stang, Ch.S.: Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935.

[8] Večerka, R.: Jazyky v komparaci. 2. Praha, 2009.