[Grenarová, Renée. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako – kak v češtině a ruštině]

Název: [Grenarová, Renée. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako – kak v češtině a ruštině]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. 309-213
Rozsah
309-213
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Grenarová, Renée. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako – kak v češtině a ruštině. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 246 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity; sv. 144. ISBN 978-80-210-5379-3.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.